Stöd Österbottens miljö genom att donera en gåva

Du kan stödja vårt arbete för Österbottens miljö med valfri bidrag via banköverföring. Gör en donation med följande information:

Mottagare: Österbottens vatten och miljö rf
Kontonumret: FI19 1544 3000 2857 21
Meddelande: (ange vilken destination du vill stöjda, se alternativen nedan)

Donationsdestinationer är:

Forskning-, skydds- och restaureringsåtgärder gällande havsområden
(nämns i meddelandefältet)
Forskning-, skydds- och restaureringsåtgärder gällande inlandsvatten
(nämns i meddelandefältet)

Tack för stödet!

Insamlingstillstånd nr RA/2022/1172

You are currently viewing Stöd Österbottens miljö genom att donera en gåva