Årsmötens föredrag och projektöverblick

Höstmöte 23.11.2023

Kundchef Jouni Aila och skogs- och naturvårdsrådgivare Janne Ranta, Finska skogscentralen:

Skogsbrukets vattenvårdsmetoder (pdf)

Verksamhetsledare FD Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf:

Vattenvegetationsundersökningar i övervakningen av vattnens tillstånd (pdf)

Österbottens vatten och miljö rf:s projektöverblick:
Projektkoordinator Satu Järvenpää: Vettigt vattenskydd -projektet.
Verksamhetsledare Heli Jutila: Förbättring och ökad info om våra vattendrag – ett fortsättningsprojekt
Miljökoordinator Anna Sundelin: Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

Vårmöte 25.4.2023

Fiskesakkunnig Juha Ojaharju:
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations projekt Haukitehdas

Fil. tri. Ralf Wistbacka: Avhandlingsforskning om flygekorrar. Mer om doktorsavhandling Monitoring and conservation of endangered Siberian flying squirrel (Pteromys volans) populations: implications for sustainable forest management: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235912 eller ralf(at)wbe.fi.

Höstmöte 24.11.2022

Projektledare, DI Timo Hongell, Karleby universitetscenter Chydenius: 
YMPYRÄ-hanke eli Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä

Projektkoordinator Satu Järvenpää: Vettigt vattenskydd -projektet (Viisasta vesiensuojelua -hanke)

Verksamhetsledare Heli Jutila:
Vatten- och miljöskydd från projekt till observationer (Vesien‐ ja ympäristönsuojelua) hankkeista tarkkailuihin
Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk (Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto)

Vårmöte 28.4.2022

Anssi Orrenmaa:

Presentation av boken Tekojärvi Suomi 

Johan Asplund, Saaristoneuvosto/ Skärgårdsrådet:

Presentation av Skärgårdsrådet (presentation i pdf)

Höstmöte 24.11.2021

NTM-centralen i Södra Österbotten: Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

Vårmöte 27.4.2021

Verksamhetsledare Heli Jutila: Österbottens vatten och miljö rf Årsberättelse 2020/ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintakertomus 2020