Tjänster

Vi erbjuder olika utrednings- och experttjänster relaterade till vatten- och naturmiljöer inom hela vårt verksamhetsområde och även bredare.

Våra kunder är kommuner, företag, industri samt privatpersoner.

Exempel på våra tjänster:

  • Utarbetande och uppdaterande av övervakningsprogram och undersökningsplaner
  • Genomförande och rapportering av övervakning av yt- och grundvatten
  • Upphandling av provtagningar, laboratorietjänster och rapportering samt koordinering av övervakningsprogram och projekt
  • Upprättande av grundvattenskyddsplaner
  • Utarbetande av planer för restaurering av vattenförekomster och upphandling av entreprenader, samt rådgivning om finansieringsmöjligheter
  • Vegetationskarteringar och kartläggningar – planering, genomförande och rapportering
  • Fågelundersökningar
  • Expertutlåtanden
  • Miljöprojekt – planering, ansökan om finansiering, koordinering och genomförande
  • Miljöutbildning riktad till både barn och vuxna

Vi upphandlar laboratorietjänster från pålitliga underleverantörer genom offertförfrågan. Vi erbjuder främst vattenprovtagning tillsammans med laboratorietjänster. Vi kan även utföra småskalig vattenprovtagning samt vattenkvalitetsövervakning med fältmätare.