Presentationsmaterial

VETO2-projektets och Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverks vattenkväll i Jakobstad 22.2.2024

Öppnande. Sofia Zittra-Bärsund, Staden Jakobstad

Åtgärder och planer inom VETO2-projektet i Jakobstad. Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf.

Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk – vad och varför. Anna Sundelin, Österbottens vatten och miljö rf.

Miljöutbildning inom VETO2-projektet och Kustnätverket, i samarbete med UPM. Anna Sundelin, Österbottens vatten och miljö rf.

Esse ås fiskar och pärlor – kort om projektet. Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf.

Kustnätverkets vattenrestaureringsworkshop 5.2.2024: Tillsammans för bättre kustvatten

Öppnande av workshopen. Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten

Hur kan effektiva åtgärder vidtas vid kusten för att förbättra havsområdets tillstånd? Allmänna principer och exempel. Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf.

Lyckad vattenrestaurering. Mathias Högbacka, Malax fiskargille.

Kustwebbinarium 24.3.2023: Sjöfart och hamnverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten
– påverkan på kustvattnen och hantering av påverkan

Webinariet öppnas, Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf.

Presentation av verksamheten och vattenskyddsåtgärderna i Vasa hamn, Kristian Mäki-Jussila, Vasa hamn

Djupfarleden och hamnen i Karleby, miljöskyddsåtgärder och övervakning, Seppo Paukkeri, Trafikledsverket och Merja Autiola, Ramboll

Kommentar av NTM-centralen i Södra Österbotten

Hantering av gödselmedel i hamnar, risker och metoder för att minska utsläppen, Eeva Tähtikarhu, John Nurminens stiftelse

Barlastvatten, behandling och övervakning (hantering av främmande arter), Santeri Lunkka, Traficom

Beredskap inför oljeolyckor i Österbotten, Johan Sandell, Österbottens räddningsverk

Informationskväll i Karleby 17.3.2022

Här kan du studera presentationerna som hölls under kvällen:

Presentation av Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

Övervakning av Karleby havsområde

Finansieringsmöjligheter för vattenrestaureringsprojekt och exempel över bidragsprojekten

Informationskväll i Larsmo 7.3.2022

Här kan du studera presentationerna som hölls under kvällen:

Presentation av Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

Samkontroll av Larsmo-Öjasjön

Reglering av Larsmo-Öjasjön

Restaurering av Storfjärden

Webbinarium 22.2.2022

AnetteBäck

Anna Bonde

Heli Jutila

Heli Jutila

Juhani Hannila

Riku Palo

Suvi Mäkelä

Tommi Sundberg