Näringshjul

Österbottens Näringshjul

Projektet Österbottens Näringshjul verkar i samarbete med ett brett expertnätverk i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten samt Kalajokidalen i Norra Österbotten.
Inom projektområdet finns flera gemensamma specialdrag som inverkar på vattendragens tillstånd, såsom rikligt med sura sulfatjordar, kärr och myrskogar samt koncentrerad, intensiv kreaturs- och pälsdjursproduktion i älvdalarna.

Naringshjul_broschyr_web_2020