Årsmöten

Föreningens vår- och höstmöten hålls på det sätt stadgarna förutsätter i april och november. Vid behov används distansmötesförfarande. I samband med mötena hålls föredrag. Styrelsen bereder föreningens möten och sammanträder i övrigt vid behov. Arbetsutskottet sammanträder vid behov och bereder ärenden av principiell betydelse för styrelsen.