ERSÄTTNING FÖR FRÄMMANDE ARTER

Finns det i ditt närområde ett område, som har tagits över av främmande arter? Samla ihop en talkogrupp och ge er ut och bekämpa främmande arter samtidigt som ni ökar er föreningskassa. 

Fonden för Kyro älv delar ut ersättningar på 500 € i kampen mot främmande arter. Ansökningar som förbinder sig till en treårig bekämpning prioriteras. På så sätt garanteras bättre resultat. 

Ansök om ersättning senast den 26 maj 2024 från kommunen eller direkt från fonden. Det finns finansiering för ett område per kommun i Kyro älvdal. Betalning sker på basis av rapportering: ta foton av området före och efter talko sam foton unter arbetets gång. 

BLEV DU INTRESSERAD? KONTAKTA: 

din kommun

eller följande parter

Österbottens vatten och miljö rf
https://pvy.fi/framsida/
Telefon: 0400 924848
E-post: info@pvy.fi

Fonden för Kyro älv
https://pvy.fi/fonder/fonden-for-kyro-alv/
Verksam under Österbottens vatten och miljö rf och syftar till att främja skyddet av vatten och mer allmänt miljön i Kyro älvs avrinningsområde. 

NTM-centralen i Södra Österbotten
Telefon: 0295 027 500
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

LÄNKAR FÖR BEKÄMPNING AV FRÄMMANDER ARTER:

Så har organiserar du talko: https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-7024

Guide för att organisera talko: https://www.sll.fi/app/uploads/2021/03/12032021_VieKas-LIFE-SLL-talkoo_opas_final_versio2.pdf

Verktygslåda för att hantera situationen: https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-7400

Vresros (Rosa rugosa)
Vresros (Rosa rugosa)
Jättipalsami
Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
Komealupiini
Lupin (Lupinus polyplyllus)