Stöd Österbottens miljö genom att donera en gåva

Du kan stödja vårt arbete för Österbottens miljö med valfri bidrag via banköverföring. Gör en donation med följande information:

Mottagare: Österbottens vatten och miljö rf
Kontonumret: FI19 1544 3000 2857 21
Meddelande: (ange vilken destination du vill stöjda, se alternativen nedan)

Donationsdestinationer är:

  1. Forskning-, skydds- och restaureringsåtgärder gällande havsområden
    (nämns i meddelandefältet)
  2. Forskning-, skydds- och restaureringsåtgärder gällande inlandsvatten
    (nämns i meddelandefältet)
 

Tack för stödet

Insamlingstillstånd nr RA/2022/1172