Målet är ett gott tillstånd för vatten och miljö i Österbottens landskap.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden vedenkäyttäjien muodostama asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio. Toiminta-alueemme muodostuu Pohjanmaan jokilaaksoista valuma-alueineen ja niihin välittömästi kuuluvista rannikkoalueista.

Välkommen!

Österbottens vatten och miljö rf är en expert- och samarbetsorganisation som bildats av kommuner, industrier och övriga vattenförbrukare. Verksamhetsområdet utgörs av Österbottens å- och älvdalar inklusive tillrinningsområden samt kustområden inom deras omedelbara närhet.

Österbottens vatten och miljö är en regional vattenskyddsförening och hör till Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf., som är en riks- omfattande takorganisation. Det finns fyra fonder för enskilda älvdalar som är verksamma inom föreningen. Föreningen har inga myndighetsuppgifter.

Österbottens vatten och miljö rf koordinerar samarbetet mellan olika intressenter i vattenfrågor. Den fungerar i samarbete med sina medlemmar, regionala myndigheter och övriga organisationer som till exempel ådelegationerna i verksamhetsområdet. Föreningen medverkar även aktivt i den regionala samarbetsgruppen för vattenvårdsplanering.

Sociala medier

Sidor under uppbyggnad...