Ansökning av bidrag

Bidrag från fonderna kan sökas fortlöpande och fritt formulerat. Ansökan skall vara skriftlig och väl motiverad. Finansieringsobjekten är i regel samarbetsprojekt, där fondens andel inte är mer än hälften av de totala kostnaderna.

Ansökan skall innehålla sökanden, projektets namn, projektplan med motivering, beloppet som man ansöker understöd för, projektbudget och redovisning av projektets totala finansiering. Finansieringsplanen skall innehålla beloppet för egen finansiering och övrig finansiering som begärs från andra samt eventuellt redan erhållna finansieringsbeslut. I regel har åfonderna huvudsakligen stött projekt som har övrig finansiering. Fondens andel har vanligtvis varit högst 30 % av projektets totala finansiering. Finansiering kan även sökas för projektplanering och marknadsföring.

Finansieringsbeslut fattas av fondens ledningsgrupp som representeras av bl.a. medlemskommuner, vattenskyddsföreningen och NTM-centralen i Södra Österbotten. Fonden verkar i anslutning till Österbottens vatten och miljö rf. I ledningsgruppens beslut finns en skyldighet att ta upp projektets finansiär och eventuellt kan det finnas villkor. Beviljad finansiering betalas mot verifikationer.