Lär dig om vatten och miljö

UPM sponsorerar projektet Lär dig om vatten och miljö som leds av Österbottens vatten och miljö rf. Projektet ingår i UPM:s program Biofore Share and Care och fokusområdet; Lära och läsa, som främjer utvecklingen av läskunnighet och lärandemöjligheter.

Syftet med projektet är att öka barns intresse för vatten- och strandmiljön genom att anordna naturpedagogiska evenemang i närområdet.