Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer

Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2024: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2023. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 77. 12 s + 8 liitettä. Julkaisu 77

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2024: Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuoden 2023 tarkkailu. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 76. 24 s + 7 liitettä. Julkaisu 76

Jutila Heli 2024: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintakertomus 2023. / Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsberättelse 2023. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 75. 33 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Publikation 75 / Julkaisu 75 / utskriftversion (”booklet”), båda språken

Vesisenaho Pia 2024: Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2023. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 74. 26 s + 7 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 74

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2024: Ab Ekorosk Oy:n Pirilön jäteaseman hule-, pohja- ja jätevesien tarkkailu vuonna 2023. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 73. 20 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 73

Mykrä Marjut 2024: Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun vuoden 2023 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 72. 12 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 72

Juila Heli 2023: Pietarsaaren Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladan vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus sisältäen puronvarret Sandsundsfärdenille asti. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 71. 39 s + 7 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 71

Jutila Heli 2023: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024./ Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsplan och budget för år 2024. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julka-isuja 70. 15 s. + 1 liite. Pietarsaari./ Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer 70. 15 s. + 1 bilaga. Ja-kobstad. Julkaisu 70 / Publikation 70 (översättning, endast svenska del)

Jutila Heli 2023: Ooviikin rantaniityjen kasviston arvot ja hoito. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 69. 23 s. + 4 liitetä. Pietarsaari. Julkaisu 69

Mykrä Marjut 2023: Resultat från kontrollen av Larsmo-Öjasjön 2022. – Österbottens vatten och miljös publikationer 68. 41 s + 11 bilagor. Jakobstad. Översättning Curt Nyman. Publikation 68 (översättning)

Mykrä Marjut 2023: Luodon-Öjanjärven vuoden 2022 tarkkailutulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 68. 41 s + 11 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 68

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2023: Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun vuoden 2022 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 67. 47 s + 11 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 67

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2023: Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2022. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 66. 64 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 66

Jutila Heli 2023: Kokkolan edustan merialueen vesi- ja rantakasvillisuuskartoitus 2022. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 63. 46 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 63

Vesisenaho Pia 2023: Kristiinankaupungin Korsbäckin ja Isomäen pohjavesialueiden yhteistarkkailu vuonna 2022. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 62. 28 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 62

Jutila Heli 2023: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintakertomus 2022. / Österbottens vatten och miljö rf. verksamhetsberättelse 2022. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 61. 28 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Publikation 61 / Julkaisu 61 / utskriftversion (”booklet”), båda språken

Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2023: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2022. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 60. 12 s + 8 liitettä. Julkaisu 60

Mykrä Marjut, Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2023: Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuoden 2022 tarkkailu. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 59. 27 s + 8 liitettä. Julkaisu 59

Vesisenaho Pia 2023: Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2022. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 58. 26 s + 7 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 58

Mykrä Marjut 2023: Ab Ekorosk Oy:n Pirilön jäteaseman hule-, pohja- ja jätevesien tarkkailu vuonna 2022. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 57. 19 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 57

Mykrä Marjut ja Jutila Heli 2023: Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun vuoden 2022 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 56. 12 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 56

Jutila Heli ja Vesisenaho Pia 2022: Närpiön kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 55. 64 s + 4 liitettä. Pietarsaari. YLEISÖVERSIO Julkaisu 55

Jutila Heli och Vesisenaho Pia 2022: Skyddsplan för Närpes stads grundvattenområden. − Österbottens vatten och miljös publikationer 55. 65 s + 4 bilagor. Pietarsaari. PUBLIK VERSION Publikation 55 (översättning)

Jutila Heli 2022: Suolayrtti (Salicornia perennans) Pietarsaaren seudulla kesällä 2022. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 54. 43 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 54

Mykrä Marjut, Jutila Heli ja Vesisenaho Pia 2022: Evijärven Inanlahden kuormitusselvitys. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 53. 25 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 53

Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2022: Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailu vuonna 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 50. 91 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 52

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2022: Luodon-Öjanjärven vuoden 2021 tarkkailutulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 51. 41 s + 11 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 51

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2022: Resultat från kontrollen av Larsmo-Öjasjön 2021 – Österbottens vatten och miljös publikationer nr 51, 41 s + 11 bilagor. Jakobstad. Översättning Curt Nyman. Publikation 51 (översättning)

Jutila Heli 2022: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023./ Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsplan och budget för år 2023. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 50. 13 s. + 1 liite. Pietarsaari./ Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer 50. 13 s. + 1 bilaga. Jakobstad. Publikation 50 / Julkaisu 50

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2022: Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 49. 56 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 49

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2022: Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun vuoden 2021 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 48. 46 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 48

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2022: Pietarsaaren Alholman teollisuusalueen pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 47. 13 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 47

Vesisenaho Pia 2022: Kristiinankaupungin Korsbäckin ja Isomäen pohjavesialueiden yhteistarkkailu vuonna 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 46. 28 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 46

Jutila Heli 2022: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintakertomus 2021./ Österbottens vatten och miljö rf. verksamhetsberättelse 2021. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 45. 28 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 45

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2022: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 44. 13 s + 8 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 44

Mykrä Marjut ja Jutila Heli 2022: Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun vuoden 2021 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 43. 15 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 43

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2022: Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 42. 26 s + 7 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 42

Sundelin Anna ja Jutila Heli 2022: Lapväärtin–Isojoen ja Teuvanjoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 41. 17 s. + liite. Julkaisu 41

Järvenpää Satu, Jutila Heli, Ainasoja Anu, Hautamäki Jouko, Myllykangas Nina, Hökkä Hannu, Pyykkönen Ville & Miia Saarimaa 2022: Pohjanmaan Ravinneratas -hankkeen loppuraportti. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 40. 68 s + 27 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 40

Jutila Heli 2021: UPM:n Pietarsaaren tehtaan alueen vieraslajikartoitus. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 39. 28 s. + 1 liite. Pietarsaari. Julkaisu 39

Jutila Heli 2021: Luodon Hälsingöklinsenin kunnostussuunnitelma. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 38. 21 s. + 1 liite. Pietarsaari. Julkaisu 38

Jutila Heli, Sundelin Anna, Vesisenaho Pia 2022: Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle: Esiselvitys. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 37. 55 s. + 14 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 37 teksti  Liitteet

Jutila Heli, Sundelin Anna, Vesisenaho Pia 2022: Naturenlig fiskväg till Esse å: Förstudie. ‐ Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer 37. 55 s + 14 bilagor. Jakobstad. Publikation 37 text  Bilagor

Jutila Heli 2021: Suolayrtti (Salicornia perennans) Pietarsaaren seudulla kesällä 2021. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 36. 34 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 36

Jutila Heli, Muurinen Saara‐Maria, Sundelin Anna, Vesisenaho Pia 2021: Vedet kuntoon ja tutuiksi, VETO‐hanke. Loppuraportti 10.5.2019 ‐ 30.11.2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 35. 43 s. + 20 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 35

Jutila Heli 2021: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 34. 13 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 34

Jutila Heli 2021: Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsplan och budget för år 2022. − Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer 34. 13 s. + 2 bilagor. Jakobstad. Publikation 34

Mykrä Marjut 2021: Kokkolan edustan merialueen kaupallinen kalastus 2020 sekä kalastajien haittahavainnot 2016–2020. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 33. 9 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 33

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Luodon‐Öjanjärven vuoden 2020 tarkkailutulokset. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 32. 43 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 32

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Resultat från kontrollen av Larsmo‐Öjasjön 2020 ‐ Österbottens vatten och miljös publikationer nr 32, 43 s + 12 bilagor. Jakobstad. Översättning Curt Nyman Julkaisu 32 (översättning)

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun vuoden 2020 tulokset. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 31. 47 s + 13 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 31

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Resultat från samkontrollen av Jakobstads havsområde år 2020 – Österbottens vatten och miljö rf:s publikation nr 31. 47 s + 13 bilagor. Jakobstad. Översättning Anna Sundelin. Julkaisu 31 (översättning)

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2020. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 30. 66 s + 13 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 30

Jutila Heli ja Vesisenaho Pia 2021: Pietarsaaren kaupungin Rantatien asemakaavan hulevesitarkastelu 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 29. 24 s + 1 liite. Pietarsaari. Julkaisu 29

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2021: Pietarsaaren Alholman teollisuusalueen pohjavesien yhteistark‐kailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 28. 14 s + 3 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 28

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2021: Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 27. 99 s + 6 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 27

Jutila Heli 2021: Uudenkaarlepyyn Frillin alueen hoitosuunnitelma. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 26. 21 s + 2 liitettä.  Pietarsaari. Julkaisu 26

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2021: Kristiinankaupungin Korsbäckin ja Isomäen pohjavesialueiden yhteistarkkailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 25. 23 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 25

Jutila Heli 2021: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2020. / Österbottens vatten och miljö rf. årsberättelse 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 24. 26 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 24

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2021: Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 23. 24 s + 9 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 23

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2021: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 22. 13 s + 10 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 22

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Evijärven sekä Kirsinpäkin alueen vedenlaatu ja vesistöjen tila vuosina 2016–2020. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 21. 22 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 21

Jutila Heli 2020: Ekofishin tarkkailuun liittyvä kasvillisuuskartoitus ja hiekkarantojen karikelinjojen tutkimus kesällä 2020. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 20. 19 s. Pietarsaari. Julkaisu 20

Heli Jutila ja Marjut Mykrä 2020: Esitys Ekofish Ab:n kalankasvatuslaitoksen vesistö-, luontotyyppi- ja kalataloustarkkailuohjelmaksi vuosille 2020–2027. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 19. 27 s. + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 19

Jutila Heli 2020: Suolayrtti (Salicornia perennans) Pietarsaaren seudulla kesällä 2020. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 18. 36 s + 3 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 18

Jutila Heli 2020: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021./ Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsplan och budget 2021. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 17. / Österbottens vatten och miljö rf:s publikationer 17. 13 s. + 2 bilagor. Jakobstad. Julkaisu 17

Maanselkä Sonja & Jutila Heli 2020: Pohjanmaan JÄSSI ‐jätevesihanke: toiminta vuosina 2019−2020 ja yhteenveto vuosilta 2012−2019. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 16. 33 s + 7 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 16

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2020: Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailu vuonna 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 15. 74 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 15

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Luodon-Öjanjärven vuoden 2019 tarkkailutulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 14. 51 s + 14 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 14

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Resultat från kontrollen av Larsmo-Öjasjön 2019. – Österbottens vatten och miljös publikationer nr 14. 51 s + 14 bilagor. Jakobstad. Julkaisu 14

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2019. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 13. 48 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 13

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2020: Kristiinankaupungin Korsbäckin ja Isomäen pohjavesialueiden yhteistarkkailu vuonna 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 12. 20 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 12

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2019. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 11. 35 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 11

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Resultat från samkontrollen i havet utanför Jakobstad 2019. – Österbottens vatten och miljös publikationer nr 11. 35 s + 12 bilagor. Jakobstad. Julkaisu 11

Jutila Heli 2020: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 10. 21 s + 2 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 10

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2020: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 9. 14 s + 10 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 9

Vesisenaho Pia ja Jutila Heli 2020: Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 8. 25 s + 10 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 8

Jutila Heli 2019: Suolayrtti (Salicornia perennans) Pietarsaaren seudulla kesällä 2019. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 7. 27 s. Pietarsaari. Julkaisu 7 

Aaltonen Eeva-Kaarina & Virtanen Joni 2019: Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2018.  Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 6. 47 s + 12 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 6

Mykrä Marjut, Jutila Heli & Virtanen Joni 2019: Luodon-Öjanjärven vuoden 2018 tarkkailutulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 5. 49 s + 13 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 5

Mykrä Marjut, Jutila Heli & Virtanen Joni 2019: Resultat från kontrollen av Larsmo‐Öjasjön 2018. ‐ Österbottens vatten och miljös publikationer nr 5. 49 s + 13 bilagor. Jakobstad. Julkaisu 5

Aaltonen Eeva-Kaarina, Virtanen Joni & Jutila Heli 2019: Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2018. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 4. 32 s + 13 liitettä. Pietarsaari. Julkaisu 4

Aaltonen Eeva-Kaarina, Virtanen Joni & Jutila Heli 2019: Resultat från samkontrollen för havsområdet utanför Jakobstad 2018. – Österbotten vatten och miljös publikationer 4. 33 s + 13 bilagor. Jakobstad. Översättning Curt Nyman. Julkaisu 4

Jutila Heli 2019: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vuosikertomus 2018. / Österbottens vatten och miljö ry. Årsberättelse 2018. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 3. 12 s. + 12 s. + 2 liitettä. Julkaisu 3

Miia-Eveliina Lae, Maanselkä Sonja, Aaltonen Eeva-Kaarina ja Jutila Heli 2019: Pohjanmaan Jässi-jätevesihanke vuonna 2018.  Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 2. 32 s.+ 11 liitettä. Julkaisu 2

Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2019: Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuodelta 2018. ‐ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 1. 17 s.+ 8 liitettä. Julkaisu 1

Rapporter

2023

Vesisenaho Pia 2023: Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailu vuonna 2022. 90 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Patamäki raportti 2022

Vesisenaho Pia 2023: Kristiinankaupungin Kallträskin pohjavesialueen tarkkailu vuonna 2022. 13 s + 4 liitettä. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Kallträsk raportti 2022

Vesisenaho Pia 2023: Pietarsaaren Veden Åminnen vesilaitoksen suodattimien huuhteluvesien tarkkailu 2022. 12 s + 4 liitettä. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Åminne raportti 2022

2022

Jutila Heli & Mykrä Marjut 2022: Kallanin vesimuodostuman ekologinen tila. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n raportti. 17 s.

Vesisenaho Pia 2022: Kristiinankaupungin Kallträskin pohjavesialueen tarkkailu vuonna 2021. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 13 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Kallträsk raportti 2021

Vesisenaho Pia 2021: Pietarsaaren Veden Åminnen vesilaitoksen suodattimien huuhteluvesien tarkkailu 2020. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Åminne raportti 2021

Mykrä Marjut 2022: Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuoden 2021 tarkkailu. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 19 s + 7 liitettä. Storkohmo raportti 2021

Mykrä Marjut 2022: Ab Ekorosk Oy:n Pirilön jäteaseman hule-, pohja- ja jätevesien tarkkailu vuonna 2021. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2021. 17 s + 4 liitettä. Pietarsaari. Pirilö raportti 2021

2021

Vesisenaho Pia 2021: Kristiinankaupungin Kallträskin pohjavesialueen tarkkailu vuonna 2020. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Kallträsk raportti 2020

Vesisenaho Pia 2021: Pietarsaaren Veden Åminnen vesilaitoksen suodattimien huuhteluvesien tarkkailu vuonna 2020. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Åminne raportti 2020

Mykrä Marjut 2021: Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuoden 2020 tarkkailu. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 17 s.+ 3 liitettä. Storkohmo raportti 2020

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2021: Ab Ekorosk Oy:n Pirilön jäteaseman hule-, pohja- ja jätevesien tarkkailu vuonna 2020. − Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2021. 15 s + 5 liitettä. Pietarsaari. Pirilö raportti 2020

Mykrä Marjut 2021: Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun vuoden 2020 tulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 13 s + 4 liitettä. Pietarsaaren kaatopaikka 2020

2020

Vesisenaho Pia 2020: Kristiinankaupungin Kallträskin pohjavesialueen tarkkailu vuonna 2019. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Kalltrask_pv_raportti 2019_final+liitteet

Jutila Heli 2019: Kauhavan Pääjärven vesistökunnostuksen vesistötarkkailu vuonna 2019. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Pääjärvi_Raportointi2019_

Vesisenaho Pia 2020: Pietarsaaren Veden Åminnen vesilaitoksen suodattimien huuhteluvesien tarkkailu 2019. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Pietarsaari. Åminne_yhteenvetoraportti 2019_final+liitteet

Mykrä Marjut 2020: Ab Ekorosk Oy. Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuoden 2019 tarkkailu. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 28 s.+ 3 liitettä. Storkohmo raportti 2019

Mykrä Marjut & Jutila Heli 2020: Ab Ekorosk Oy. Pirilön jätekeskuksen hule- ja jätevesien tarkkailuraportti vuodelta 2019. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 16 s.+ 3 liitettä. Pirilö raportti 2019

Mykrä Marjut 2020: Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun vuoden 2019 tulokset. – Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. 14 s.+ 4 liitettä. Pietarsaaren kaatopaikka 2019

2019

Vesisenaho, Pia 
Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun tulokset vuonna 2018. Pietarsaaren kaatopaikka 2018 final+liitteet

Vesisenaho, Pia 
Åminnen vesilaitoksen suodattimien huuhteluvesien vaikutusten tarkkailutulokset, vuosiyhteenveto 2018. Pietarsaaren Vesi. Åminne_tarkkailun_vuosiyhteenveto_2018 final+liitteet

Vesisenaho, Pia 
Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon yhteenvetoraportti vuodelta 2018. BKL-JVP Vuosiyhteenvetoraportti 2018 final+liitteet

Vesisenaho, Pia 
Pirilön jätekeskuksen hule- ja jätevesien tarkkailuraportti vuodelta 2018. Ab Ekorosk Oy. Pirilö 2018 final+liitteet

Vesisenaho, Pia ja Virtanen, Joni
Storkohmon jäteaseman pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesien vuosiyhteenveto 2018. Ab Ekorosk Oy. Storkohmo_2018 final+liitteet

Vesisenaho, Pia 
Kokkolan Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti 2018. Kokkolan pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti_2018_final+liitteet

2018

Mykrä, Marjut 
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2017. PRS_yhteenvetoraportti 2017_final
Översättning (Curt Nyman): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2017. PRS_yhteenvetoraportti 2017_final_sv

Mykrä, Marjut 
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2017. Kokkola vuosiyhteenveto 2017_final + liitteet

Mykrä, Marjut
Luodon-Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2017. LÖjärvi_17_final + liitteet
Översättning (Curt Nyman): Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat år 2017. LÖjärvi_vy_2017_final_sv + liitteet

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti 2017. Kokkolan pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti 2017_final + Liitteet.

Mykrä, Marjut 
Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailun tulokset vuonna 2017. Pietarsaaren kaatopaikka 2017_final + liitteet

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon yhteenvetoraportti 2017. BKL-JVP Vuosiyhteenvetoraportti 2017_final+Liitteet

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedepuhdistamon yhteenvetoraportti 2017. Alheda Vuosiyhteenveto 2017_final+Liitteet

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Åminnen vesilaitoksen flotaation ja suodattimien huuhteluvesien vaikutusten tarkkailutulokset 2017. Pietarsaaren Vesi. Åminnen vesilaitoksen flotaation ja suodattimien huuhteluvesien vuosiyhteenveto 2017_final+Liitteet

2017

Mykrä, Marjut 
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2016. PRS_yhteenvetoraportti 2016_final
Översättning (Curt Nyman): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2016. PRS_edusta_2016_sv_final + liitteet

Mykrä, Marjut 
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2016 – sisältää vuoden 2015 sedimenttitulosten tarkastelun. Kokkola vuosiyhteenveto 2016_final + liitteet

Mykrä, Marjut
Luodon-Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2016. LÖjärvi_16_final + liitteet
Översättning (Curt Nyman): Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat år 2016. LÖjärvi_vy_2016_final + bilagor_sv

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti 2016. Kokkolan_pv_yhteistarkkailuraportti_2016_final +Liitteet

Mykrä, Marjut ja Virtanen, Joni
Pietarsaaren kaatopaikan velvotetarkkailuraportti 2016. Psaaren Kaatopaikka 2016_final + liitteet

Sillanpää, Tiia ja Virtanen, Joni sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen ja Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon yhteenvetoraportti 2016. BKL-JVP Vuosiyhteenvetoraportti 2016_final+Liitteet

Sillanpää, Tiia ja Virtanen, Joni
Pietarsaaren Veden Alhedan jätevedepuhdistamon yhteenvetoraportti 2016. Alheda Vuosiyhteenveto 2016_final+Liitteet

Sillanpää, Tiia sekä Virtanen, Joni 
Åminnen vesilaitoksen flotaation ja suodattimien huuhteluvesien vaikutusten tarkkailutulokset 2016. Pietarsaaren Vesi. Åminne_tarkkailun_vuosiyhteenveto_2016_final+Liitteet

2016

Ratia, Heli ja Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2015. PRS_edusta_2015_final_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2015. prs_edusta_2015_final_ruo

Ratia, Heli ja Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2015. Kokkola_edusta_2015_final_suo

Mäntynen, Hanna ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2015. L-Öjärvi_yht_2015_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2015.

Sillanpää, Tiia ja Virtanen, Joni sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuraportti 2015. Kokkolan_pv_yhteistarkkailuraportti_2015

Virtanen, Joni
Pietarsaaren kaupungin käytöstä poistetun kaatopaikan velvotetarkkailuraportti 2015. Pietarsaaren_kp_velvoitetarkkailuraportti_2015

Virtanen, Joni ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Veden jätevedepuhdistamon ja Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen vuosiyhteenvetoraportti 2015. Bkl-Jvp_vuosiyhteenvetoraportti_2015

Virtanen, Joni
Pietarsaaren Veden jätevedepuhdistamon vuosiyhteenvetoraportti 2015. Alhedan_puhdistamon_vuosiyhteenveto_2015

Sillanpää, Tiia sekä Virtanen, Joni 
Åminne vesilaitoksen suodattimien ja flotaation huuhteluvesien tarkkailutulokset 2015. Pietarsaaren Vesi. Åminnen_huuhteluvedet_vuosiyhteenveto_2015

2015

Virtanen, Joni ja Sillanpää, Tiia sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2014. Kokkolan_pv_yhteistarkkailuraportti_2014_final

Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2014. PRS_edusta_2014_final_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2014. prs_edusta_2014_final_ruo

Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2014. Kokkola_edusta_2014_final_suo

Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan edustan tila vuosina 2004 – 2013. Kokkola_edusta_2004-2013_final_suo

Mykrä, Marjut sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2014. L-Öjärvi_yht_2014_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2014. L-Öjasjön_2014_ruo

Virtanen, Joni
Pietarsaaren kaupungin käytöstä poistetun kaatopaikan velvotetarkkailuraportti 2014. Pietarsaari_kp_Velvoitetarkkailuraportti_2014

Virtanen, Joni ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Veden jätevedepuhdistamon ja Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen vuosiyhteenvetoraportti 2014. Bkl-Jvp vuosiyhteenvetoraportti 2014

Virtanen, Joni sekä Sillanpää, Tiia
Åminne vesilaitoksen suodattimien ja flotaation huuhteluvesien tarkkailutulokset 2014. Pietarsaaren Vesi. Åminne_huuhteluvedet_vuosiyhteenveto_2014

2014

Virtanen, Joni ja Sillanpää, Tiia sekä Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2013. Kokkolan_pv_yhteistarkkailuraportti_2013_final

Ratia, Heli ja Aaltonen, Eeva-Kaarina sekä Virtanen, Joni
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2013. PRS_edusta_2013_final_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2013. PRS_edusta_2013_final_ruo

Ratia, Heli ja Aaltonen, Eeva-Kaarina sekä Virtanen, Joni
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2013. Kokkola_merialue_2013_final

Mäntynen, Hanna ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2013. L-Öjärvi_yht_2013_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2013. L-Öjasjön_2013_ruo

Virtanen, Joni ja Sillanpää, Tiia
Åminne vesilaitoksen suodattimien ja flotaation huuhteluvesien tarkkailutulokset v 2013. Pietarsaaren Vesi. Åminne_huuhteluvedet_vuosiyhteenveto_2013

Virtanen, Joni ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Veden jätevedepuhdistamon ja Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen vuosiyhteenvetoraportti 2013. Bkl-Jvp_vuosiyhteenvetoraportti_2013

Virtanen, Joni
Pietarsaaren kaupungin käytöstä poistetun kaatopaikan velvotetarkkailuraportti 2013. Pietarsaari_kp_velvoitetarkkailuraportti_2013

2013

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2012. Kokkolan_pv_yhteistarkkailuraportti_2012_final

Ratia, Heli ja Aaltonen, Eeva-Kaarina sekä Sillanpää, Tiia
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2012. PRS_edusta_2012_final_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2012. PRS_edusta_2012_final_ruo

Ratia, Heli ja Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2012. Kokkola_merialue_2012_final

Mäntynen, Hanna ja Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2012. L-Öjärvi_yht_2012_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2012. L-Öjasjön_2012_ruo

2012

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2011. Kokkolan_pohjaveden_yhteistarkkailu_2011_final

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2011. Prs_edusta_2011_suo
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2011. Prs_edusta_2011_ruo

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2011. Kokkola_yhteenveto_2011

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2011.
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2011.

Nyman Curt
Öjanjärven selvitys,  jonka liitteenä:  Kalliolinna Marjo: Öjanjärven kuormitusselvitys 2011.

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen Eeva-Kaarina
Kokkolan jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen lietepäästöjen vaikutustarkkailu syksyllä 2012. Kokkolan Vesi ja Pohjanmaan Biokaasu Oy. Kla_liete_tarkkailu_final

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen Eeva-Kaarina
Åminne vesilaitoksen suodattimien ja flotaation huuhteluvesien selvitys v 2012. Pietarsaaren Vesi.

Petäjä, Marcus
Mustasaaren  pohjavesialueiden suojelu- ja kunnostussuunnitelma.  E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto.

Ahonen, Inka ja Santala, Ville
Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien jatkokartoitus Kyrönjoen valuma-alueella. E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto

Santala, Ville ja Ahola,  Inka
Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella. E-P:n ELY-keskus, Lapuanjokirahasto, Turun yliopisto

Malinen, Jonna
Seinäjoen ns kuivan uoman kunnostus- 2012. E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto.

2011

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Haitallisten aineiden kartoitus Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan jätevedenpuhdistamoilla vuosina 2009 ja 2010, loppuraportti.

Slotte, Elinor
Pilaantuneen maaperän kunnostus, Ullavan vanhat kaatopaikat.

Slotte Elinor
Suntin puhdistusruoppaus – Kokkola.  Yhteenveto tarkkailutuloksista.

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2010.
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2010.

Aaltonen, Eeva-Kaarina ja Kalliolinna Marjo
Pietarsaaren merialueen tila jakson 2006 – 2010 velvoitetarkkailutulosten perusteella.

Aaltonen Eeva-Kaarina
Vaasan edustan merialue Minimiravinnetarkastelu jakson 1997 – 2010 velvoitetarkkailutulosten ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien sekä ravinnesuhteiden perusteella.

Sillanpää, Tiia, Slotte Elinor ja Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2010. Klan_pv-yhteistarkkailu_2010

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2010.

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2010. Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2010.

Lauronen, Maria ja Hagström Michael
Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia 2012 – 2010. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.  Kokkolan kaupunki, ympäristöpalvelut, PVY.

Lauronen, Maria
Keski-Pohjanmaan kasvihuonepäästöt, hiilinielut ja energiankulutus 2005.  Kokkolan kaupunki, ympäristöpalvelut ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Välikangas Riikka
Suunnitelma Kyrönjoen yhteistarkkailuun kuuluvien vesihuolotolaitosten vaarallisten ja haitallisten aineiden kartoittamiseksi. Seinäjoen Vesi.

Välikangas Riikka ja Aaltonen Eeva-Kaarina
Haitallisten aineiden kartoitus Kyrönjoen yhteistarkkailuun kuuluvilla jätevedenpuhdistamoilla  2011. Seinäjoen Vesi Oy ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Lindholm Anne
Vöyrin pohjavesialueiden suojelu- ja kunnostussuunnitelma.  E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto.

Ahonen Inka ja Santala Ville
Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella. E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto.

Santala Ville ja Ahola Inka
Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella. E-P:n ELY-keskus, Lapuanjokirahasto, Turun yliopisto.

Kärnä Olli-Matti
Pienvesien tila ja kunnostustarve Mustasaaren ja Vöyrin rannikkoalueilla 2011. E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Turun yliopisto.

2010

Aaltonen, Eeva-Kaarina 
Haitallisten aineiden kartoitus Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan jätevedenpuhdistamoilla vuonna 2009.

Sillanpää, Tiia 
Pilaantuneen maaperän kunnostus, Lohtajan vanha kaatopaikka.

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina 
Kokkolan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailuraportti 2009.

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen, Eeva-Kaarina 
Kokkolan Vanhansatamanlahden venesataman rakentamisen ruoppaustyönaikainen tarkkailu – yhteenvetoraportti.

Aaltonen, Eeva-Kaarina ja Sillanpää, Tiia 
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2009.
Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2009.

Kalliolinna, Marjo, Aaltonen, Eeva-Kaarina ja Sillanpää Tiia 
Luodonjärven vedenlaadun muutokset 1977 – 2009 – jaksojen 1977 – 1995 ja 1996 – 2009 välinen vertailu

Kalliolinna, Marjo 
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2009.

Kalliolinna, Marjo 
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2009. Översättning (Elinor Slotte): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2009.

Wistbacka, Ralf 
Rinnande vatten i Kvarken –hankkeen puroinventoinnit ja kunnostussuunnitelmat.

Raunio, Janne, Mykrä, Heikki ja Teppo, Anssi: 
Suvantojen surviaissääski- ja koskien pohjaeläinyhteisöt jokien ekologisen tilan arvioinnissa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti 125/ 2010. (Jokirahastojen yhteisrahoitus)

Törmä, Lea 
Pohjavesialueilla sijaitsevan haja-asutuksen jätevesikartoitus ja ratkaisujen etsiminen Kyrönjoen valuma-alueella (E-P:n ELY-keskus, Kyrönjokirahasto, Itä-Suomen yliopisto)

2009

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2005 – 2008.

Aaltonen Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2008.
Översättning (Sofia Zittra-Bärsund): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2008.

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2008. Översättning (Sofia Zittra-Bärsund): Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2008

Sillanpää, Tiia ja Aaltonen Eeva-Kaarina 
Maaperäselvitys, Luoto Fränsviken.

Aaltonen, Eeva-Kaarina 
Haitallisten aineiden kartoitus Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan jätevedenpuhdistamoilla vuonna 2009.

Aaltonen, Eeva-Kaarina ja Kalliolinna Marjo 
Yhteenveto Jurvan kirkonkylän kaatopaikan tarkkailutuloksista 2001 – 2007

Wistbacka, Ralf 
Rinnande vatten i Kvarken –hankkeen puroinventoinnit ja kunnostussuunnitelmat.

Marianna Maununmaa 
Ehdotus Jurvan Poronkankaan pohjavesialueen suojelu- ja jälkihoitosuunnitelmaksi. (Kyrönjokirahasto/Joensuun yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

Hanna Autere 
Ehdotus Ylistaron Troiharin, Heralankankaan ja Liipantönkän pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi (Kyrönjokirahasto/Oulun yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

Siiri Latvala 
Pohjavesialueen riskikartoitus ja ehdotus suojelusuunnitelmaksi, Kaurajärvi A ja B, Vöyri-Maksamaa (Kyrönjokirahasto/Jyväskylän yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

Johanna Eskola
Ehdotus Laihian kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi (Kyrönjokirahasto/Turun yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

Hannariikka Korsu
”Joki on ja pysyy” – Selvitys Kyrönjoen sekä sen latva- ja sivujokien käytöstä ja merkityksestä nykypäivänä. (Kyrönjokirahasto/Helsingin yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

Albert Kajava 
Raportti Hirvijärven ja Lamminjärven kunnostuksesta. (Kyrönjokirahasto/Lappeenrannan teknillinen yliopisto/ L-S ympäristökeskus)

2008

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2007.

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2007.
Översättning (Sofia Zittra): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2007.

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2007. Översättning: Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2007

Aaltonen, E-K & Kalliolinna, M et al
Uppföljningsresultat av båtfarleder i Björköby, Korsholm åren 2006 – 2007

Kalliolinna, Marjo
Grönvikfladan – utredning över belastningen år 2008 och vattenvårdsplan

Välikangas, Riikka
Juupajärven kunnostus – vesialueen laajentamista koskevan lupahakemuksen valmistelu (KJR)

Ahlainen, Mikko
Juupajärven kunnostus – lintuvesikunnostussuunnitelma (KJR)

Hyyryläinen, Elina ja Mustamo, Pirkko
Pohjaveden suojelusuunnitelmaluonnos Isonkyrön Sarvikankaan, Kokkokankaan ja Lamminkankaan sekä Suolaisen pohjavesialueille (KJR)

2007

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2006.

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2006.
Översättning (Sofia Zittra): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2006.

Kangassalo, Petri
Honkala – Salonmäen soranottoalueen maisemointisuunnitelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja KJR 2007

Lahti, Liisa
Kalajaisjärven tilan parantaminen, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja KJR 2007

Leppänen, Päivi
Muistoja jokivarrelta – kansatieteellinen tutkimus miesten työstä ja vapaa-ajanvietosta Kyrönjoella. Länsi-Suomen ympäristökeskus ja KJR 2007

Mäkiranta, Tuukka ja Savela, Joni
Kauhajoen lähteet – lähdekartoitus Lumikankaalla ja Karhunkankaalla 2007. Länsi-Suomen ympäristökeskus ja KJR 2007

Myllykoski, Minna
Kosteikkopaikkojen kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja KJR 2007

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2006. Översättning: Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2006

Aaltonen, Eeva-Kaarina ja Kalliolinna, Marjo
Seinäjoen seudun kuntien kaatopaikkatarkkailujen yhteenveto 2001 – 2005.

2006

Kalliolinna, Marjo, Zittra, Sofia & Aaltonen, Eeva-Kaarina
Karperöfjärden – utredning över belastningen år 2005 och vattenskyddsplan

Aaltonen, Eeva-Kaarina, Kalliolinna, Marjo & Zittra, Sofia
Luodon-Öjärven vedenkorkeudet, juoksutukset ja veden laatu ennen ja jälkeen vuoden 1998 säännöstelymuutoksen.

Aaltonen, Eeva-Kaarina & Kalliolinna, Marjo
Luodon-Öjanjärven säännöstely, hakemus lupaehtojen tarkistamisesta

Kalliolinna, Marjo
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2005.

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2005 Översättning (Sofia Zittra): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2005

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2005. Översättning: Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2005

Aaltonen,Eeva-Kaarina
Kuortaneenjärven tila ja kuormitus ss 59 – 71 teoksessa Kuortaneenjärvi – Lapuanjoen helmi

Rautio, LM., Aaltonen, E-K, Storberg K-E
Kyrönjoen alustava hoito-ohjelma – Preliminärt skötselprogram för Kyro älvs vattendragsområde. Alueelliset ympäristöjulkaisut 419.

2005

Kalliolinna, Marjo 2005
Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen yhteistarkkailu 2003.

Kalliolinna, Marjo 2005
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2004.

Aaltonen Eeva-Kaarina
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2004
Översättning (Sofia Zittra): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2004

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2004. Översättning: Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av L Larsmosjön och Öjasjön år 2004

Rautio L M, Aaltonen, E-K ja Storberg K-E (toim)
Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito- ohjelma, Bernet Catch hanke.
Käännös: ”Water management plan for the catchment ov River Kyrönjoki”, Bernet Catch-project.

Aaltonen E-K & Lammi R. (toim)
2005 Veden ja ajan virrassa – I tidens och vattnets strömmar – 25 -vuotisjuhlajulkaisu

2004

Kalliolinna, Marjo 2004
Majors träsk – utredning över tillsåndet och belastningen år 2003.

Kalliolinna, Marjo ja Aaltonen Eeva-Kaarina 2004
Kokkolan edustan merialueen tila 1970- luvulta 2000 – luvun alkuun. Vuoden 2003 tuloskooste liitteenä. Kokkola 1970-2003

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2003
Översättning (Jenny Sundqvist): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2003

Aaltonen, Eeva-Kaarina
Kyrönjoen valuma-alueen hoitosuunnitelma, osa 1, Bernet Catch hanke. Käännös: Water management plan for the catchment ov River Kyrönjoki, Draft, Bernet Catch-project.

Kalliolinna, Marjo
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2003. Översättning: Resultaten från den kontrollenliga undersökningen av L Larsmosjön och Öjasjön år 2003

2003

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2002 Översättning (Jenny Sundqvist): Resultaten från kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2002

Susanna Hellén
Naturinventering över Loditräsket i Sandsund 2003 (Pedersöre)

Mattias Kanckos
Inventering av flygekorrar invid ellinjen till UPM år 2003

Koskinen Mervi ja Makkonen Markus
Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Seinäjoelle Peräseinäjoen ja Törnävän välille (KJR)

Ala-Lipasti Hanna
Jalasjärven maatalouden ympäristöagenda (KJR)

Birthe Wistbacka
Fiskeriförfrågningen angående Kronoby å 2002. Norra svenska fiskeområdet.

Hannu Tikkanen & Eeva-Kaarina Aaltonen
Miljökonsekvenser av Björköby båtfarledsprojekt. Samarbetsprojekt med Sigma-konsultit och Västra Finlands miljöcentral

Anssi Teppo, Jaakko Tuhkanen ja Eeva-Kaarina Aaltonen
Vapaa-ajankalastus Alajärven, Evijärven ja Lappajärven alueilla vuonna 2002. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste nro x.

Susanna Hellén
Pedersöre naturinventering – sammanfattning av naturinventeringarna gjorda 1997 – 2001

Marjo Kalliolinna & Eeva-Kaarina Aaltonen
Nurmonjoen keski- ja alaosan kuormitusselvitys 2001 ja kuormituksen vähentämissuunnitelma

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2002
Översättning (Jenny Sundqvist): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2002

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2002

2002

Marjo Kalliolinna
Maksamaan siltatyömaan virtaustutkimukset vuosina 1999 ja 2001

Marjo Kalliolinna
Maksamaan siltatyömaan vesistötarkkailu vuosina 1999 – 2001

Birthe Wistbacka
Fiskeriförfrågningen angående havsområdet utanför Karleby 2000

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan yhteistarkkailun tulokset 2001
Översättning (Åsa Stenmark): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2001

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2001

Susanna Hellén
Inventering av flygekorrar invid ellinjen till UPM år 2002

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2001
Översättning (Åsa Stenmark): Resultaten från kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2001

Eeva-Kaarina Aaltonen
Kokkolan Kaustarinlahden ja Suntin kunnostusruoppauksen sedimenttien ennakkoselvitys

Eeva-Kaarina Aaltonen
Kokkolan kantasataman ruoppaus- ja läjitystyöt (AWT-projekti), vesialueselvitys ja ympäristövaikutusten arviointi

Marjo Kalliolinna
Kyrönjoen vesistötarkkailu 2001. Yhteenveto vuosien 1998 -2001 vesistötarkkailun tuloksista

Eeva-Kaarina Aaltonen, Timo Salonperä ja Marjo Kalliolinna
Nurmonjoen keski- ja alaosan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

Birthe Wistbacka
Fiskeriförfrågningen angående havsområdet utanför Jakobstad 2001

2001

Marjo Kalliolinna
Jalasjärven kuormitusselvitys vuonna 2000 ja vesiensuojelusuunnitelma

Eeva-Kaarina Aaltonen, Marjo Kalliolinna ja Birthe Wistbacka
Pietarsaaren väylän ja satama-altaiden puhdistusruoppaus ja massojen läjitys/ Vesialueselvitys

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan yhtiestarkkailun tulokset 2000
Översättning (Åsa Stenmarka): Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad år 2000

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2000

Åsa Stenmark
Naturinventering vid Nyvägafjärden i Jakobstad

Susanna Hellén
Inventering av flygekorrar invid ellinjen till UPM år 2001

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 2000
Översättning (Åsa Stenmarka): Resultaten från kontrollenliga undersökningen av Larsmosjön och Öjasjön år 2000

2000

Marjo Kalliolinna
Alavudenjärven kuormitusselvitys vuonna 1999 ja kuormituksen vähentämissuunnitelma

Eeva-Kaarina Aaltonen
Kauhajärven kunnostus- yhteenveto vesistö- ja kalataloustarkkailun tuloksista 1997 – 1999

Eeva-Kaarina Aaltonen 
Pietarsaaren edustan velvoitetarkkailun tulokset 1999
Översättning: Resultaten från de kontrollenliga undersökningarna av havsområdet utanför Jakobstad år 1999

Eeva-Kaarina Aaltonen 
Lapuan Koveronkosken kunnostuksen tarkkailuohjelma

Juha Anttila
Lahnakoskella sijaitsevien vanhojen kaatopaikkojen nahkateollisuusjätteen kuljetus Storkohmon kaatopaikalle Kokkolaan

Juha Anttila
Tullimäen kaatopaikan kunnostus Kokkolassa

Juha Anttila
Wevars Garverin nahkatehdaskiinteistön kunnostus Kokkolassa

Pernilla Stenroos & Ulrika Häggblom
Flygekorrsinventering i Monäs 2000

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 1999

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset vuonna 1999
Översättning (Åsa Stenmark):

Eeva-Kaarina Aaltonen, Marjo Kalliolinna & Åsa Stenmark
Översiktsplan för behovet av skyddszoner längs Kronoby å
Esitteet yms
Vesi ei tunne rajoja – Vattnet känner inga gränser
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen esite

1999

Eeva-Kaarina Aaltonen & Marjo Kalliolinna
Kuortaneenjärven toimenpideohjelma

Marjo Kalliolinna & Eeva-Kaarina Aaltonen
Päntäneen- ja Kainastonjoen kuormitusselvitys ja vesiensuojelusuunnitelma

Marjo Kalliolinna & Eeva-Kaarina Aaltonen
Lapväärtin-Isojoen kuormitusselvitys ja vesiensuojelusuunnitelma

Susanna Hellén
Naturinventering i Pedersöre: Lappfors, Östensö, Forsby,

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan tarkkailutulokset 1998 Översättning: Resultaten från de kontrollenliga undersökningarna av havsområdet utanför Jakobstad år 1998

Susanna Hellén
En kraftledningsgatas effekter på flygekorrens förekomst i Jakobstad, slutrapport och 1998 års arbetsrapport/ Käännös: Voimalinjakadun vaikutus liito-oravan esiintymiseen Pietarsaaressa, loppuraportti ja vuoden 1998 työraportti

Ellinor Stenroos & Ulrika Helsing
Flygekorrsinventering i Vexala 1999 + sammanfattning av 1998 års inventeringar

Sara Kåll
Bioindikatorundersökning i Nykarleby 1999, tallepifyter, kronutglesning, arbetsrapport

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan merialueen vedenlaatu 1995-1998

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset 1998

1998

Marjo Kalliolinna
Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 1997

Eeva-Kaarina Aaltonen
Vesialueiden käytön yleissuunnittelu Pietarsaaressa

Marjo Kalliolinna
Kyrönjoen vesistötarkkailu 1994 – 1997

Marjo Kalliolinna
Lapuanjoen vesistötarkkailu 1994 – 1997

Eeva-Kaarina Aaltonen
Pietarsaaren edustan tarkkailutulokset 1997. Översättning: Resultaten från de kontrollenliga undersökningarna av havsområdet utanför Jakobstad år 1997

Marjo Kalliolinna
Luodonjärven ja Öjanjärven tarkkailutulokset 1997/ Sammandrag: Vattenkvalitet i Larsmosjön och Öjasjön under året 1997.

Susanna Köykkäri
En kraftledningsgatas effekter på flygekorrens förekomst i Jakobstad, 1998 års arbetsrapport/ Käännös: Voimalinjakadun vaikutus liito-oravan esiintymiseen Pietarsaaressa, vuoden 1998 työraportti

Eeva-Kaarina Aaltonen
Vesialueiden käytön yleissuunnittelu Pietarsaaressa Översättning: Översiktsplanering för vanvändning av vattenområden i Jakobstad

Ralf Wistbacka, Janne Öhman & Mats Grahn
Inventering av flygekorrens förekomst i Nykarleby 1997

Susanna Köykkäri
Naturinventering i Pedersöre: Lepplax