Höstmöte 2022

Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga höstmöte hölls på torsdagen den 24 november kl 13:00-14:07 i Konferenslokal Öja i Karleby stadshuset.

I mötet behandlades ärenden enligt stadgarnas 13 §.
Höstmötets föredragningslista
Bilaga 1a. Lista över ÖVM:s medlemmar och årsavgifterna 2022
Bilaga 1b. Styrelsens sammansättning 2022
Bilaga 2. Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsplan och budget för år 2023

Efter mötet hördes följande föredrag och projektöverblick:

Projektledare, DI Timo Hongell, Karleby universitetscenter Chydenius:
YMPYRÄ-hanke eli Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä.

Projektkoordinator Satu Järvenpää: Vettigt vattenskydd -projektet (Viisasta vesiensuojelua -hanke)

Verksamhetsledare Heli Jutila:
Vatten- och miljöskydd från projekt till observationer (Vesien‐ ja ympäristönsuojelua hankkeista tarkkailuihin)
Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk (Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto)