Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

  • Nätverket samlar ihop regionens aktörer, sakkunniga och delar information och material.
  • Parterna i nätverket delar en oro för kustvattnets tillstånd och en vilja att förbättra vattnets tillstånd.
  • Syftet med nätverket är att effektivisera restaurering av kustvatten för att uppnå praktiska åtgärder.
  • Österbottens vatten och miljö rf (ÖVM) fungerar som koordinator.
  • Samarbete tillsammans med Södra Österbottens NTM-central.
  • Nätverket främjar genomförandet av vattenrestaureringssåtgärder i området och stödjer lokala aktörer.
  • Nätverk av experter och aktörer kommer att skapas för regionala och lokala kustvattenrestaurerare.
  • Nätverket är öppet för alla och är frivilligt och kostnadsfritt.
  • Registrera dig och få mer information genom att kontakta Österbottens vatten och miljö rf: info@pvy.fi

TILLÄGGSINFORMATION:

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkoston perustaminenFI_SV

Följ vår hemsida och Facebook-sida för uppdateringar gällande kustnätverket!

KOMMANDE EVENEMANG

SAVE THE DATE! Båtutfärd till Torsön i Nykarleby skärgård 17.6.2024 (reservdag 19.6.2024 vid dåligt väder).