Lediga jobb

Österbottens vatten- och miljö rf är en expert- och samverkansorganisation som arbetar tillsammans med kommuner, industriföretag och andra vattenanvändare, vars uppdrag är att främja vatten- och miljöskydd och -vård. Verksamhetsområdet är Österbottens landskap (Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten samt en del av Norra Österbotten). Vår verksamhet är uppdelad i vattenskyddsfrämjandeprojekt och uppdrag. Projekt spelar en viktig roll i vårt arbete.

VI SÖKER EN PROJEKTKOORDINATOR
(2.1.2024, uppdaterad 24.1.2024)

Österbottens vatten och miljö rf söker för ett tillfälligt arbetsförhållande en projektkoordinator som är flexibel och bra på att ta egna initiativ. Till arbetsuppgifterna hör i första hand samordningen av föreningens projekt och att delta i projektverksamhet (så som VETO2-, ViVe-, Kust-Österbottens vattenrestaurerings nätverk och Esse å fisk och pärlor-projekt), inklusive t.ex. att anordna evenemang, informera, kommunicera med projektpartners och andra samarbetsparter, lämna anbud på inköp av tjänster, och rapportera och förbereda betalningar om projekt. Dessutom deltar projektsamordnaren i planering och rapportering av observationer, anbud och kundarbete. Du ska arbeta med våra samarbetare i projekt- och uppdragsarbete.

Av sökanden förutsätts examen av biologs, på miljöfältet eller annan tillämplig universitets- eller högskoleexamen samt tidigare arbetserfarenhet inom branschen. Körkort och tillgång till egen bil är nödvändiga. Kunskaper i de bägge inhemska språken behövs. Lön enligt avtal.

Vi erbjuder en mångsidig och stimulerande arbetsmiljö i Jakobstad samt möjlighet till delvis distansarbete. Arbetet börjar så snart som möjligt/enligt avtal och fortsätter i början till 31.10.2026. Fortsättning efter perioden är möjlig.

Ansökningarna inklusive löneanspråk skall lämnas in till Österbottens vatten och miljö rf senast 12.02.2024 kl. 16.00 till adressen heli.jutila(a)pvy.fi.

Tilläggsuppgifter om arbetet och Österbottens vatten och miljö rf ger verksamhetsledaren Heli Jutila tfn 0400 924848 (heli.jutila(a)pvy.fi), styrelsens ordförande Andreas Svarvar, tfn 044 7851262 (andreas.svarvar(a)jakobstad.fi) samt Österbottens vatten och miljö rf:s hemsidor på adressen www.pvy.fi.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

VI SÖKER EN SOMMARPRAKTIKANT

Vi söker en sommarpraktikant från bio- eller miljöbranchen för att arbeta i Österbottens vatten och miljö rf:s grundläggande funktioner och projekt.

Vi förutsätter flexibilitet, initiativförmåga, behörighet till fältarbete och möjlighet att använda egen bil. Vi hoppas att sommarpraktikanten är i slutskedet av sina studier eller har studerat minst två år. Ett noggrant och analytiskt sätt att arbeta ses som en fördel. Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter är till fördel.

I dina arbetsuppgifter ingår att ta vattenprover, mäta, delta i naturundersökningar, kommunicera med markägare, anordna olika evenemang, sammanställa provresultat och upprätta rapporter, organisera och arkivera samt informera med mera. Du kommer att bistå våra medarbetare i deras projekt- och uppdragsarbete. Vi kan också diskutera möjligheten att påbörja ett examensarbete på Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsområde.

Din arbetsplats ligger i Jakobstads stadshus, men du måste vara beredd att röra dig i hela regionen Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten och södra delen av Norra Österbotten. Kunskaper i finska är obligatoriska och kunskaper i svenska är till fördel.

Arbetet börjar antingen i maj eller juni, beroende på studerandens möjligheter, och pågår i tre månader. Lönen är, beroende på erfarenhet och utbildning, 1850 – 2150 €.

Till din ansökan i fri form ska du bifoga ditt CV och en förteckning över dina publikationer samt andra dokument som du anser nödvändiga. Informera om det är möjligt för dig att få praktikstöd från ditt universitet. Ansökningstiden är 12.1.-12.2.2024. Skicka din ansökan med epost till heli.jutila(a)pvy.fi.               

Mer information: 
Heli Jutila, verksamhetsledare
tel. 0400 924848  (heli.jutila(a)pvy.fi)