Vårmöte 2023

Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte hölls på tisdagen den 25 april 2023 i Kuortane rådhusets rådsal.

Vid mötet behandlades de ärenden som finns nämnda i 12 § i stadgarna. I början av mötet presenterade Kuortanes kommundirektör Teemu Puolijki Kommunens hälsning.

Möteskallelse
Bilaga 1. Föredragningslista
Bilaga 2. Medlemsförteckning
Bilaga 3. Årsberättelse och bokslut för år 2022
Bilaga 4. Revisionsberättelse
Bilaga 5. ÖVM:s stadgar (på finska, 23.02.2022)

Efter mötet hördes följande föredrag:

Juha Ojaharju berättade om Finlands Fritidsfiskares Centralförbunds projekt Haukitehdas.

Fil.dr Ralf Wistbacka berättade om sin avhandlingsforskning om flygekorrar. Mer om doktorsavhandling Monitoring and conservation of endangered Siberian flying squirrel (Pteromys volans) populations: implications for sustainable forest management: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235912 eller ralf(a)wbe.fi.