Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto

  • Kokoaa yhteen alueen toimijoita ja asiantuntijoita sekä jakaa tietoa ja materiaalia.
  • Verkoston osapuolia yhdistää huoli rannikon vesien tilasta ja tahtotila vesien tilan parantamiseksi.
  • Verkoston tarkoituksena on tehostaa rannikon vesistökunnostuksia ja saada aikaan käytännön toimia
  • Verkosto edistää vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamista alueella ja tukee paikallisia toimijoita
  • Luodaan asiantuntija- ja toimijaverkostoja alueellisille ja paikallisille rannikkovesien kunnostajille
  • Verkosto on kaikille avoin ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen kuuluminen ole maksullista
  • Koordinaattorina toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (PVY)
  • Toimitaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa
  • Liity mukaan ja saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry: info@pvy.fi

LISÄTIETOJA:

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkoston perustaminenFI_SV

Seuraa verkoston tiedotusta yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa!

TULEVAT TAPAHTUMAT