Esitysmateriaalit

VETO2-hankkeen ja Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkoston vesistöilta Pietarsaaressa 22.2.2024

Avaus. Sofia Zittra-Bärsund, Pietarsaaren kaupunki

VETO2-hankkeen toimet ja suunnitelmat Pietarsaaressa. Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto – mikä ja miksi. Anna Sundelin, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Ympäristökasvatus VETO2-hankkeessa, rannikkoverkoston toiminnassa ja UPM-yhteistyössä. Anna Sundelin, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Ähtävänjoen kalat ja helmet -hankkeesta lyhyesti. Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Rannikkoverkoston vesistön kunnostustyöpaja 5.2.2024: Yhteistyöllä rannikkovedet kuntoon

Avaus. Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Rannikkovesien tilan parantamiseksi tarvitaan toimia. Miten rannikolla voidaan toimia tehokkaasti merialueen tilan parantamiseksi? Yleisiä periaatteita ja esimerkkejä. Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Onnistunut vesistökunnostus. Mathias Högbacka, Malax fiskargille.

Rannikkowebinaari 24.3.2023: Merenkulku ja satamatoiminta Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla – vaikutukset rannikkovesiin ja vaikutusten hallinta

Avaussanat, Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Vaasan sataman toiminnan ja vesiensuojelutoimenpiteiden esittely, Kristian Mäki-Jussila, Vaasan satama

Kokkolan syväväylän ja sataman hankkeet, ympäristösuojelutoimenpiteet ja tarkkailu, Seppo Paukkeri, Väylävirasto ja Merja Autiola, Ramboll

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kommenttipuheenvuoro

Lannoitteiden käsittelyn ravinnepäästöriskit satamissa ja päästöjen vähennyskeinot, Eeva Tähtikarhu, John Nurmisen säätiö

Painolastivesien valvonta ja käsittely (vieraslajien hallinta), Santeri Lunkka, Traficom

Öljyonnettomuuksiin varautuminen Pohjanmaalla, Johan Sandell, Pohjanmaan pelastuslaitos

Yleisötilaisuus Kokkolassa 17.3.2022

Illan esitykset:

Kokkolan merialueen yhteistarkkailu 

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostushankkeiden avustusmahdollisuudet ja esimerkkejä avustushankkeista

Yleisötilaisuus Luodossa 7.3.2022

Täältä voit tutustua illan aikana pidettyihin esityksiin:

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostosverkosto

Luodon-Öjanjärven säännöstelyn yhteistarkkailu

Luodonjärven-Öjanjärven säännöstely

Storfjärdenin kunnostaminen

Webinaariesitykset 22.2.2022

AnetteBäck

Anna Bonde

Heli Jutila

Heli Jutila

Juhani Hannila

Riku Palo

Suvi Mäkelä

Tommi Sundberg