Yhdistys

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa tutkimuksen, koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa vesistöjen ja pohjavesien tilasta. Ideana on toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi yhteiskunnallisessa mielessä. Vesien- ja ympäristönsuojelun tulokset kohdistuvat ja hyödyttävät vesiluontoa, yhteiskuntaa ja kansalaisia. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry ja muut vesiensuojeluyhdistykset eivät tuota toiminnallaan taloudellista etua jäsenilleen.

Teemme toimeksiantoina vesistöjen, pohjavesien ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailuja ja tarkkailuohjelmia. Lisäksi teemme vesistökohtaisia selvityksiä ja kuormituskartoituksia. Niissä tutkitaan veden laatua, vesistöjen biologiaa, kuormitusta ja jätevesien vaikutuksia.

 • Asiantuntemusta ja yhteistyötä vesiensuojeluasioissa vuodesta 1980
 • Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jäsen
 • Yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen
  • jäsenistö
  • muut vedenkäyttäjät
  • ELY-keskukset: Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi (kalatalouspalvelut)
  • maakunnalliset liitot
  • Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
  • metsäkeskus
  • ProAgria
  • kansalaisjärjestöt
  • muut vesiensuojeluyhdistykset
 • Varsinainen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuvaroin
  • koulutus: kurssit, retket, seminaarit
  • tiedotus: esim. Aquarius-lehtiFacebook ja yhdistyksen kotisuvut. Yhdistys on julkaissut myös Veden ja ajan virrassa -historiikin.
 • Tilaustyötoiminta palvelee jäsenistöä
  • Tarkkailuohjelmat
  • Yhteistarkkailut
  • Lupahakemukset
  • Kuormitusselvitykset
  • Vesistöselvitykset
  • Luontoselvitykset
 • Vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa edistävien hankkeiden koordinointi ja toteutus

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen esittelyvideo