Yhdistys

Yhdistys edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa vesistöjen ja pohjavesien tilasta. Yhdistys tekee toimeksiantoina vesistöjen, pohjavesien ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailuja ja tarkkailuohjelmia. Lisäksi tehdään vesistökohtaisia selvityksiä ja kuormituskartoituksia. Niissä tutkitaan veden laatua, vesistöjen biologiaa, kuormitusta ja jätevesien vaikutuksia.

 • Asiantuntemusta ja yhteistyötä vesiensuojeluasioissa vuodesta 1980
 • Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jäsen
 • Yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen
  • jäsenistö
  • muut vedenkäyttäjät
  • ELY-keskukset: Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi (kalatalouspalvelut)
  • maakunnalliset liitot
  • Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
  • metsäkeskus
  • ProAgria
  • kansalaisjärjestöt
  • muut vesiensuojeluyhdistykset
 • Varsinainen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuvaroin
  • koulutus: kurssit, retket, seminaarit
  • tiedotus: esim. Aquarius-lehtiFacebook ja yhdistyksen kotisuvut. Yhdistys on julkaissut myös Veden ja ajan virrassa -historiikin.
 • Tilaustyötoiminta palvelee jäsenistöä
  • Tarkkailuohjelmat
  • Yhteistarkkailut
  • Lupahakemukset
  • Kuormitusselvitykset
  • Vesistöselvitykset
  • Luontoselvitykset
 • Vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa edistävien hankkeiden koordinointi ja toteutus

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen esittelyvideo