Palvelut

Tarjoamme erilaisia vesi- ja luontoympäristöön liittyviä selvitys- ja asiantuntijapalveluita koko toiminta-alueellamme ja myös laajemmin. Asiakkaitamme ovat niin kunnat, yritykset, teollisuus kuin yksityishenkilötkin.

Esimerkkejä palveluistamme:

  • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
  • Pinta- ja pohjavesiä koskevien velvoitetarkkailujen toteutus ja raportointi
  • Tarkkailujen näytteenoton, laboratoriopalveluiden ja raportoinnin kilpailuttaminen ja toteutuksen koordinointi
  • Pohjavesien suojelusuunnitelmien laatiminen
  • Vesistöjen kunnostussuunnitelmien laatiminen ja urakoiden kilpailuttaminen sekä neuvonta rahoitusmahdollisuuksista
  • Kasvillisuuskartoitukset ja -selvitykset suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin
  • Linnustokartoitukset
  • Asiantuntijalausunnot
  • Ympäristöhankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen, koordinointi ja toteutus
  • Niin lapsille kuin aikuisillekin suunnattu ympäristökasvatustoiminta.

Hankimme laboratoriopalvelut luotettavilta alihankkijoilta kilpailuttamalla. Vesistönäytteenotot kilpailutamme pääosin yhdessä laboratoriopalveluiden kanssa. Voimme toteuttaa myös itse pienimuotoista luonnonvesinäytteenottoa ja kenttämittarilla tehtävää vedenlaatuseurantaa.

Toiminta-alue_Suomi