Kyrönjokirahasto

Kyrönjoki on Etelä-Pohjanmaan suurin joki ja alueen elämä on keskittynyt sen ympärille. Asutus on levinnyt alueelle aikoinaan jokea pitkin ja jokivarteen keskittyy sen tärkein toimeentulon lähde, maatalous.

Kyrönjokirahasto perustettiin vuonna 1997. Rahaston tarkoituksena on edistää Kyrönjoen neuvottelukunnan tavoitteita Kyrönjoen valuma-alueella. Neuvottelukunnan toiminnan painopistealueeksi on määritelty Kyrönjoen veden laadun parantaminen ja joen kalatalouden elvyttäminen. Tavoitteena on erityisesti ympäristönsuojelun yhteistyön edistäminen alueella. Rahasto käynnistää Kyrönjoen vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Kyrönjokirahaston avustukset ovat vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tekijöille tai ajankohdalle ei ole asetettu rajoituksia. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla laaja-alaisesti Kyrönjoen valuma-aluetta hyödyttäviä. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on useimmiten alle kolmasosan kokonaiskustannuksista.

Jäseninä ovat seuraavat jokivarsikunnat
KauhajokiKurikkaIlmajokiSeinäjokiIsokyrö,  Mustasaari ja Vaasa. Valuma-alueella sijaitsevista muista kunnista ovat mukana Vöyri-Maksamaa-OravainenVirratKihniö ja Laihia. Muita jäsenyhteisöjä, Pro Agria E-P, Neova Oy ja Merenkurkun kalatalousalue

Rahastoa kartutetaan noin 30 000 eurolla vuodessa. Kalastuskunnat, teollisuuslaitokset ja muut vesistöstä ja sen tilan parantamisesta kiinnostuneet tahot voivat kartuttaa rahastoa myös lahjoituksin tai osallistua rahaston käynnistämiin hankkeisiin.

Esimerkkejä Kyrönjokirahaston osarahoituskohteista:

 • 2022 Vieraslajien ja erityisesti jättipalsamin torjunnan edistäminen (10 000 €)
 • 2022 TV-sarjan toteuttaminen Kyrönjoesta (5 000 €)
 • 2022 Ylistaro-Koivulahden merkittävän tulvariskialueen vahinkokohteiden tarkempikartoitus (9 000 €)
 • 2022 Pitkämön leirintäalueen ja Jyllinkosken välisen vesireitin kunnostus (8 000 €)
 • 2021 Täpläravuille STOP (950 €)
 • 2020 ELY Kyrönjoen vanhojen vesirakenteiden kartoitukseen (6 000 €)
 • 2020 Mustasaaren kunta Kyrönjoen suiston tulva-alueiden niiton ja raivauksen suunnitteluun ja toteutukseen (8 500 €)
 • 2020 Koskuen kyläyhdistys, Hebrominmäen uimapaikan kunnostaminen ja järven perusparantaminen (3 750 €)
 • 2019 Seinäjärven kunnostukseen Norrvikin jakokunnalle (3 000 €)
 • 2019 INSPECT-vieraslajitorjunta Interreg (20 000 €)
 • 2018 Hyypänjoen luontoselvitykset (10 000 €)
 • 2018 Pengerrysalueen käytön muutos selvitys (5 000 €)
 • 2018 Eroosioriski ja vieraslajit, kolme harjoittelijaa (15 000 €)
 • 2018 Kurjenjärven kunnostus (3 000 €)
 • 2018 Kyrönjoki-juhla, SLL (2 000 €)
 • 2018 Rapukantojen elvytys, Kihniön kalastusalue (2 000 €)
 • 2018 Seinäjärven kunnostuksen edistäminen (2 100 €)
 • 2018 Kyrönjoen vieraslajien torjunnan edistäminen (10 000 €)
 • 2018 Jokirantojen eroosio-opas (6 600 €)
 • 2018 Seinäjoen tulvavahinkojen kartoitus (5 100 €)
 • 2018 Tekojärvi-Suomi kirjan painatuskuluihin (1 000 €)
 • 2017 Metsätalousmaiden vedenpid harj (5 000 €)
 • 2017 Eroosioriski ja vieraslajit, harj-työpari (12 000 €)
 • 2017 Vassorinlahden tulvariskit ja luontoarvot (15 000 €)
 • 2016 Harjoittelijahakemus Metsä (5 000 €)
 • 2016 Harjoittelijahakemus Pengerrysalueet (5 000 €)
 • 2015 Kyrönjoki-risteily (1 000 €)
 • 2015 Harjottelijahakemus/ turvealueden käyttö (5 000 €)
 • 2015 Tulvatiedottamisen hanke (15 000 €)
 • 2014 Harjottelijat 2014, yht 2 tai 3 harj (10 000 €)
 • 2014 Valkiajärven kunnostus, luvan mukaan (3 000 €)
 • 2013 V Vesi, raakavesiongelmien selvitys (5 000 €)
 • 2013 Säkkijärven kunnostus (3 000 €)
 • 2013 Jokikylän vesi- ja viemäriosuuskunta (1 500 €)
 • 2012 Harjoittelijat 2012 (varaud 3 harj) (13 500 €)
 • 2012 Kyröönjoki -meirän joki -kirja (5 000 €)
 • 2012 Seinäjärven kunnostuksen suunnittelu (7 000 €)
 • 2012 Lakeuden Jokiluontopolun ylläpito (600 €)
 • 2012 BEFCASS-hanke (6 000 €)
 • 2012 Harjoittelijat 2013 (arvioitu 4 harj) (13 700 €)
 • 2011 Pohjavesi Life -hanke (16 000 €)
 • 2010 Harjoittelijat 2010 (var 6 harj) (10 000 €)
 • 2010 Kyrönjokityöryhmän kokouskulut (195 €)
 • 2010 Maitohuone/ haja-asutuskohde, slu (150 €)
 • 2010 Harjoittelijat 2011 (varaud 3 harj) (11 000 €)