Tavoitteena on hyvä vesien ja ympäristön tila pohjalaismaakunnissa.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden vedenkäyttäjien muodostama asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio. Toiminta-alueemme muodostuu Pohjanmaan jokilaaksoista valuma-alueineen ja niihin välittömästi kuuluvista rannikkoalueista.

Tervetuloa!

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden vedenkäyttäjien muodostama asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio. Toiminta-alueemme muodostuu Pohjanmaan jokilaaksoista valuma-alueineen ja niihin välittömästi kuuluvista rannikkoalueista.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja valtakunnallisen kattojärjestön, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsen. Yhdistyksessä toimii neljä jokikohtaista rahastoa. Yhdistyksellä  ei ole viranomaistehtäviä.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö koordinoi vesistökohtaista yhteistyötä toimimalla jäsenistön, alueellisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa esimerkiksi alueemme jokineuvottelukunnissa. Yhdistys toimii aktiivisesti myös vesienhoidon suunnittelun alueellisessa yhteistyöryhmässä.

Sosiaalinen media

Sivut valmistumassa...