Ähtävänjokirahasto

Ähtävänjoen vesistö on tunnettu jokihelmisimpukoistaan, Lappajärven syntyhistoriasta, Evijärven runsaista saarista ja Kuninkaanjoen maisemista. Järvet tekevät Ähtävänjoen vesistöstä Pohjanmaan oloissa ainutlaatuisen. Aluetta ovat tehneet tunnetuksi myös Evijärven lahtien kalakuolemat, Lappajärven leväkukinnat ja Alajärven umpeenkasvaminen. Sotien jälkeen kiihtyvästi kasvanut kuormitus on huonontanut Lappajärven syvänteiden pohjasedimentin kuntoa. Myös järvien säännöstelyyn ja jokivarren voimalaitoksiin liittyvät ongelmat ovat puhuttaneet ihmisiä.

Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelun edistämiseksi perustettiin Ähtävänjokirahasto vuonna 1993, jonka toiminta-alue laajennettiin vuonna 2010 kattamaan kaikkien Luodon-Öjanjärveen laskevien jokien valuma-alueet. Rahaston tarkoituksena on käynnistää vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistua tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Rahaston jäseninä ovat vesistöalueen kaikki kunnat:
Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Kruunupyy, Pedersöre, Pietarsaari ja Luoto. Soinin kunta tukee rahaston toimintaa jokavuotisella avustuksella. 

Rahastoa kartutetaan 15 000 eurolla vuodessa. Kalastuskunnat, teollisuuslaitokset ja muut vesistöstä ja sen tilan parantamisesta kiinnostuneet tahot voivat kartuttaa rahastoa myös lahjoituksin ja osallistua rahaston käynnistämiin hankkeisiin.

Ähtävänjokirahaston avustukset ovat vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tekijöille tai ajankohdalle ei ole asetettu rajoituksia. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla mielellään koko vesistöaluetta hyödyttäviä. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on useimmiten alle kolmasosan kokonaiskustannuksista.

Ähtävänjokirahaston osarahoittamia hankkeita:

 • 2023, Sandsundsfjärdenin luontoselvitykset keväällä 2023 (750 €)
 • 2023, VETO2-hanke (4 000 €) 
 • 2023, Rädda Peckas- och Petosjön, niittoveneen hankinta (4 650 €)
 • 2022, Rekijärvis förskönande, järven kunnostus, uusi hanke (1 240 €)
 • 2021, Hietojaladen kunnostus (10 000 €) 
 • 2021, Kruunupyyjoen suun ruoppaus (8 740 €) 
 • 2021, Alajärven Pirkkalalahden kunnostus (10 000 €) 
 • 2020, Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle, Över- och nederlappfors kalastusseura (3 000 €) 
 • 2020, Rekijärvis förskönande, järven kunnostus, uusi hanke (5 000 €) 
 • 2019, Storfjärdenin kunnostus, Lepplax-Norrby samfällda område (2 202 €) 
 • 2019, luontopolun toteuttamiseksi ja vesikasvillisuuden poistamiseksi, Heimsjön bevarande rf. (5 000 €) 
 • 2019, Krunnupyyjoen suun kanavan parantamishankkeeseen,Skärgårdsrådet (2 000 €) 
 • 2019, Ojajärven raivausnouttaus ja kosteikon rakentaminen (5 000 €) 
 • 2019, VETO-hanke (8 000 €) 
 • 2018, Järven kunnostus, Rekijärvis förskönande rf. (10 000 €) 
 • 2019, Vuorenmaa alue (3 000 €) 
 • 2018, Järviseudun monimuotoiset kosteikot (15 000 €) 
 • 2017, Evijärven kunnostushanke KOHO-jatko (10 000 €) 
 • 2017, Kosteikon rakentaminen, Alajärvi Hoisko (6 075 €) 
 • 2017, Saalistietojen käsittely, Luodonjärvi NSF (1 500 €) 
 • 2016, Länsirannan kyläyhidstys, Lappajärvi (2 472 €) 
 • 2016, Evijärven kunnostus, hanketyöntekijä (10 000 €) 
 • 2016, Rädda Långssjön- kunnostusavustus (2 250 €) 
 • 2015, Freshabit Life-hanke (25 000 €) 
 • 2015, Tervareitin opasteet (2 250 €) 
 • 2014, järven kunnostus, Rekijärvis förskönande rf. (8 000 €) 
 • 2012, Korkeakouluharjoittelija – turvetuotanto (4 900 €) 
 • 2012, HS-maiden hallinta-jatko BEFCAS (6 000 €) 
 • 2012, 20-vuotisseminaari Kivitipussa (2 000 €) 
 • 2011, Lappajärvi kirja (3 000 €) 
 • 2011, Soinin Kuninkaanpolun kunnostus (3 000 €) 
 • 2010-2012, Itäkylän viemäröinti 1-3 vaihe (10 500 €)