Vårmöte 2024

Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte 

Tid          tisdagen den 23 april 2024 kl. 09.00 kaffeservering och kl. 09.30 vårmöte

Plats       Seinäjoki stadshuset, stadsstyrelsens rum eller Teams

Vi börjar med kaffeservering kl. 09.00 och mötet börjar kl. 09.30. Vid mötet behandlas de ärenden som finns nämnda i 12 § i stadgarna. Vi uppmuntrar att delta i mötet i första hand på plats. Teams-länken till mötet skickas till din e-post på begäran. Anslut till mötet tillräckligt tidigt, gärna redan 10 minuter innan mötet startar. Om du inte har använt Teams tidigare kan vi testa det med dig innan mötesdagen om du vill.

Mötesledamöter bör ha en fastställande fullmakt och skicka det till anne.brandt(at)pvy.fi.

Mötesföredraget hålls av professor emeritus Erkki Korpimäki, som berättar om uggleforskning och om tillståndet i skogarna i Södra Österbotten.

Vänligen meddela oss om ditt deltagande i mötet och eventuella matallergier så snart som möjligt för att anordna kaffeservering. Om du deltar via Teams, vänligen meddela oss senast 22.4. E-post: anne.brandt(at)pvy.fi och tel. 044 750 9347.

Välkomna! 

Österbottens vatten och miljö rf

 

Bilagor
Bilaga 1. Föredragningslista
Bilaga 2. Medlemsförteckning
Bilaga 3. Årsberättelse och bokslut för år 2023
Bilaga 4. Revisionsberättelse