Presentationer vid projektets evenemang

Vesistöilta Vetelissä 16.3.2023

Heli Jutila ja Satu Järvenpää, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:
Viisasta vesiensuojelua -hanke-esittely
Vedet kuntoon ja tutuiksi, VETO2 -hanke-esittely
Janne Ranta, Metsäkeskus:
Metsätalouden vesiensuojelun suunnittelu valuma-aluetasolla
Anu Ainasoja, ProAgria Keski-Pohjanmaa:
Maatalouden monivaikutteiset kosteikot
Taneli Rahja ja Tero Åvist, ProAgria Keski-Pohjanmaa:
Viljelytoimet maan kasvukunnon parantamiseksi ja vesistökuormituksen vähentämiseksi
Eero Hakala, Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus:
Purokunnostusten periaatteita
Marko Aalto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
Vesistökunnostushankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Vetelin vesistöilta16.3.23