Utmärkelsetecken utdelad av Republikens President till Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s handläggare och tjänstemän meriterat i vattenskydd

Republikens President Sauli Niinistö har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar beslutit den 6 december 2023 att förläna utmärkelsetecken till följande Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s handläggare och tjänstemän meriterat i vattenskydd:

Riddartecknet av Finlands Lejons orden

Jari-Pekka Pääkkönen, styrelsens ordförade, gruppledare
Heli Jutila, styrelsens medlem, verksamhetsledare

Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden

 Asko Särkelä, förbundssekreterare, miljösakkunnig

Österbottens vatten och miljö rf tillsammans med Vattenskydd Centralförening i Finland rf gratulerar mottagarna av medaljer.

Heli Maritta Jutila f. Erkkilä, doktorerade i botanik vid Åbo universitet den 22 januari 1999. Jutilas publikationslista har mer än 300 publikationer, varav ett dussin i internationella publikationsserier. Jutila har handlett examensarbeten för universitets- och yrkeshögskolestuderanden. Jutila har även avlagt FM- och MBA-examen och har ett certifikat som vatten- och vattendragsprovtagare. Under en betydande del av sin arbetskarriär har Jutila bidragit till Tavastehus stads miljövårdsuppgifter, bl.a. som miljöexpert. Hon har tagit hand om att övervaka vattenförekomsternas tillstånd och förberett till exempel grundandet av Sibelius-skogens naturreservat. Jutila har varit delaktig i ett flertal nationella arbetsgrupper, såsom styr- och övervakningsgrupperna för HELMI-programmet, de hotade naturtyperna i Finland, vårdbiotoparbetsgruppen och IPBES-gruppen. Jutila har varit en aktiv främjare av miljöskydd och naturkunskap även genom sin hobby och suttit i styrelsen för SLL och representerat SLL bl.a. i arbetsgruppen som förbereder revision av naturskydds- och miljökriminalreglerna. Heli Jutila har arbetat i utvecklingssamarbetsprojekt, som utvärderare av EU:s forskningsprogram och som ledamot i Hauhos kommunstyrelse. De senaste fem åren har Heli Jutila slagit igenom som verksamhetsledare i Österbottens vatten och miljö rf.

Heli Jutila
Den 6 december 2023 har Österbottens vatten- och miljö rf:s verksamhetsledare Heli Jutila tilldelats riddartecknet av Finlands Lejons orden.
You are currently viewing Utmärkelsetecken utdelad av Republikens President till Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s handläggare och tjänstemän meriterat i vattenskydd