Informationstidning Aquarius 2023-2024

Den nyaste Aquarius (2023-2024) är publicerad och kan laddas ner här

Aquarius är Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s informationstidning, som även Österbottens vatten och miljö rf är med och gör. I den senaste Aquarius kan du läsa om vatten- och strandvegetationskartläggning som vi genomförde 2022 i samkontroll av havsområdet utanför Karleby. Dessutom berättar vi om hur mångsidigt övervakningar av havsområden i Karleby och Jakobstad berättar om tillståndet i Bottenviken.

Tidigare Aquarius från och med 2008 finns på Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s hemsidan.

You are currently viewing Informationstidning Aquarius 2023-2024