Vattenskydd Centralförening i Finland har för första gången delat ut förtjänsttecken

För första gången har Vattenskydd Centralförening i Finland rf beviljat hederskors som ett erkännande av särskilt förtjänstfulla långsiktiga arbete till förmån för vattenskydd eller vattenresurser.

Vattenskydd Centralförening i Finlands hederskors delades ut på föreningens utbildningsdagar i Vanda den 16 november 2023 till nio personer som utmärkt sig inom vattenskyddsområdet. Bland belönade var Österbottens vatten och miljö rf:s tidigare verksamhetsledare Eeva-Kaarina Aaltonen och Liisa Maria Rautio som har arbetat som vattenresurschef på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen).

Skälen till att dela ut hederskors var följande:

Eeva-Kaarina Aaltonen 
verksamhetsledare, pensionerad

Verksamhet inom området och särskilda meriter eller särskild handling
Österbottens vatten och miljö rf:s långvarig verksamhetsledare (1984-2019). Samarbete med intressentgrupper i Södra och Mellersta Österbotten samt i Österbotten (Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsområde i sinom tid), projektverksamhet inom vattenskydd (bl.a. JÄSSI- och VYYHTI-projekt, Lappajärvi Life (1999-2002) och Österbottens Näringshjul), främjande av skydd och förvaltning av vattenresurser, koordinering av planeringen för vattenförvaltning.

Regionala aktiviteter
Utveckling av obligatorisk övervakning, särskilt gemensam övervakning. Samarbete med olika aktörer för att främja vattenskyddet bl.a. deltagande i arbetet i älvdelegationer och arbetsgrupper, inrättande och utveckling av älvfonder, främjande av och projekt för vattenrestaurering.

Nationell och internationell verksamhet
Samarbete med Sverige bl.a. en gemensam publikation med Umeå universitet och medlem i ledningsgruppen för miljösamarbete i Kvarkenregionen.

Liisa Maria Rautio
bl.a. forskningschef, chef av vattenresurser, vattenchef; pensionerad

Verksamhet inom området och särskilda meriter eller särskild handling
Samarbete med intressentgrupper i Södra och Mellersta Österbotten samt i Österbotten (den mest centrala delen av Österbottens vatten och miljö rf:s verksamhetsområde), projektverksamhet inom vattenskydd (bl.a. Lappajärvi Life), främjande av skydd och förvaltning av vattenresurser, koordinering av planeringen för vattenförvaltning.

Regionala aktiviteter
Älvdelegationer och arbetsgrupper (av älvdalen), inrättande, stödjande och utvecklande av älvfonder som en representant för miljöförvaltningen, främjande av och projekt för vattenrestaurering.

Nationell och internationell verksamhet
Koordinering av planeringen för vattenförvaltning; grundare och utvecklare av miljösamarbetet i Kvarkenrådet, projekt även i Östersjöregionen t.ex. Bernet och Bernet Catch projekten var Kyrö älv också deltog i som pilot.

PVY:n entiselle toiminnanjohtajalle Eeva-Kaarina Aaltoselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vesistöpäällikkönä työskennelleelle Liisa Maria Rautiolle myönnettiin Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton ansioristi.
You are currently viewing Vattenskydd Centralförening i Finland har för första gången delat ut förtjänsttecken