Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto jakoi ansiomerkkejä ensimmäistä kertaa

Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto on myöntänyt ensimmäistä kertaa ansiomerkkejä tunnustuksena erityisen ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnasta vesiensuojelun tai vesivarojen hyväksi. 

Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton ansioristi jaettiin Keskusliiton koulutuspäivillä Vantaalla 16.11. yhdeksälle vesiensuojelun saralla ansioituneelle henkilölle. Palkittujen joukossa olivat entinen toiminnanjohtajamme Eeva-Kaarina Aaltonen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vesistöpäällikkönä työskennellyt Liisa Maria Rautio.

Perustelut ansiomerkkien myöntämiselle olivat seuraavat:

Eeva-Kaarina Aaltonen 
toiminnanjohtaja, eläkkeellä

Toiminta alalla ja erityiset ansiot tai erityinen teko
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja (1984–2019). Sidosryhmäyhteistyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alue aikanaan), vesiensuojeluun liittyvä hanketoiminta (mm. JÄSSI- ja VYYHTI-hankkeet, Lappajärvi Lifen (1999–2002) ja Pohjanmaan Ravinneratas), vesiensuojelun ja -hoidon edistäminen, vesienhoidon suunnittelun koordinointi.

Alueellinen toiminta
Velvoitetarkkailujen ja varsinkin yhteistarkkailujen kehittäminen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa vesiensuojelun edistämiseksi mm. jokineuvottelukuntien ja -työryhmien työhön osallistuminen, jokirahastojen perustamisen ja kehittäminen, vesistökunnostusten edistäminen ja hankkeistaminen.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta
Yhteistyö Ruotsin suuntaan mm. Uumajan yliopiston kanssa yksi yhteisjulkaisu ja Merenkurkun ympäristöyhteistyön johtoryhmän jäsen.

Liisa Maria Rautio
mm. tutkimuspäällikkö, vesivarajohtaja, vesistöpäällikkö; eläkkeellä

Toiminta alalla ja erityiset ansiot tai erityinen teko
Sidosryhmäyhteistyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alueen keskeisin osa), vesiensuojeluun liittyvä hanketoiminta (mm. Lappajärvi Life), vesiensuojelun ja -hoidon edistäminen, vesienhoidon suunnittelun koordinointi.

Alueellinen toiminta
Jokineuvottelukunnat ja -työryhmät (jokilaaksoittain), jokirahastojen perustamisen ja toiminnan tukeminen ja kehittäminen ympäristöhallinnon edustajana, vesistökunnostusten edistäminen ja hankkeistaminen.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta
Vesienhoidon suunnittelun koordinointi; Merenkurkun Neuvoston ympäristöyhteistyön perustajajäsen ja kehittäjä, hankkeet myös Itämeren alueella esim Bernet ja Bernet Catch, joissa Kyrönjokikin pilottina mukana.

PVY:n entiselle toiminnanjohtajalle Eeva-Kaarina Aaltoselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vesistöpäällikkönä työskennelleelle Liisa Maria Rautiolle myönnettiin Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton ansioristi.
You are currently viewing Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto jakoi ansiomerkkejä ensimmäistä kertaa