Understöd för vattenrestaureringar i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

Tid: måndag 23.10.2023 kl. 12.30–14.30
Plats: Evenemanget kommer att organiseras virtuellt via Microsoft Teams: Länk till evenemanget

Program:
• Statsunderstöd för vattenrestaureringsprojekt
• Restaureringsmöjligheter för vattendrag påverkade av torvproduktion
• Livsmiljöprogrammet Helmi
• Finansieringsprogrammet för landsbygdens utveckling 2023–2027, vattenskydd och restaurering av vattendrag – utvecklingsprojekt och stöd för investeringar
• Leader-stöd för vattenrestaureringsprojekt
• Slutdiskussion

Välkommen!

You are currently viewing Understöd för vattenrestaureringar i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten