Vi söker en kontorssekreterare

Österbottens vatten- och miljö rf. är en expert- och samverkansorganisation som arbetar tillsammans med kommuner, industriföretag och andra vattenanvändare, vars uppdrag är att främja vatten- och miljöskydd och -vård. Verksamhetsområdet är Österbottens landskap (Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten samt en del av Norra Österbotten). Vår verksamhet är uppdelad i vattenskyddsfrämjande-projekt och uppdrag. Projekt spelar en viktig roll i vårt arbete.

VI SÖKER EN KONTORSSEKRETERARE!

Österbottens vatten- och miljöförening söker en kontorssekreterare för en tidsbunden anställning. En person som är flexibel och bra på att ta egna initiativ. Personen bör kunna hantera ett brett spektrum av ekonomiadministrativa uppgifter.

I arbetsuppgifterna ingår t.ex.
– deltagande i ekonomi- och projektledning
– förbereda betalningsansökningar
– arbetsuppgifter relaterade till anbudsgivning och diverse fakturering
– marknadsföring och insamling.

Arbetstagaren kommer att samarbeta med våra medarbetare i projekt- och uppdragsarbete.

Av den sökanden krävs
– examen i finansförvaltning
– tidigare arbetslivserfarenheter inom finansförvaltning och även erfarenhet av projektledning och praktiska uppgifter
– noggrant arbetssätt

Vi uppskattar om man tidigare är bekant med programmet Procountor, som vi använder.

Kontoret ligger beläget i Jakobstad stadshus. Goda kunskaper i finska eller svenska krävs och minst tillfredsställande kunskaper i någon av dessa är meriterande.

Vi erbjuder en mångsidig och stimulerande arbetsmiljö och möjlighet till delvis distansarbete. Anställningsförhållandet inleds så snart som möjligt/enligt avtal fram till den 31 december 2024. Efter slutet av arbetsperioden finns möjlighet att fortsätta. Provperioden är 6 månader.

Ansökning med önskemål om lön ska lämnas till heli.jutila(at)pvy.fi senast den 17 september 2023. Bifoga ditt CV och andra dokument som du anser nödvändiga till en fritt formulerad ansökan (t.ex. möjlighet till lönesubvention).

För mer information om arbetet och Österbottens vatten och miljö rf:
verksamhetsledare Heli Jutila tel 0400 924 848, heli.jutila(at)pvy.fi,
styrelseordförande Andreas Svarvar, tel 044 785 1262, andreas.svarvar(at)jakobstad.fi,
och Österbottens vatten och miljö rf:s hemsida www.pvy.fi.

You are currently viewing Vi söker en kontorssekreterare