Presentationsmaterial

Kustwebbinarium 24.03.2023: Sjöfart och hamnverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten
– påverkan på kustvattnen och hantering av påverkan

Webinariet öppnas, Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf.

Presentation av verksamheten och vattenskyddsåtgärderna i Vasa hamn, Kristian Mäki-Jussila, Vasa hamn

Djupfarleden och hamnen i Karleby, miljöskyddsåtgärder och övervakning, Seppo Paukkeri, Trafikledsverket och Merja Autiola, Ramboll

Kommentar av NTM-centralen i Södra Österbotten

Hantering av gödselmedel i hamnar, risker och metoder för att minska utsläppen, Eeva Tähtikarhu, John Nurminens stiftelse

Barlastvatten, behandling och övervakning (hantering av främmande arter), Santeri Lunkka, Traficom

Beredskap inför oljeolyckor i Österbotten, Johan Sandell, Österbottens räddningsverk

Informationskväll i Karleby 17.03.2022

Här kan du studera presentationerna som hölls under kvällen:

Presentation av Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

Övervakning av Karleby havsområde

Finansieringsmöjligheter för vattenrestaureringsprojekt och exempel över bidragsprojekten

Informationskväll i Larsmo 07.03.2022

Här kan du studera presentationerna som hölls under kvällen:

Presentation av Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk

Samkontroll av Larsmo-Öjasjön

Reglering av Larsmo-Öjasjön

Restaurering av Storfjärden

Webbinarium 22.2.2022

AnetteBäck

Anna Bonde

Heli Jutila

Heli Jutila

Juhani Hannila

Riku Palo

Suvi Mäkelä

Tommi Sundberg