Fonden för Esse å

Esse ås vattendrag är känd för sina flodpärlmusslor, för den speciella uppkomsten av Lappajärvi sjö, för de många holmarna i Evijärvi sjö samt för landskapet kring Kuninkaanjoki. Sjöarna gör Esse ås vattendrag unik i österbottniska sammanhang. Området har också gjort sig känt för fiskdöd i Evijärvis vikar, för algblomningarna i Lappajärvi och för igenväxningen av Alajärvi. Belastningen från tillrinningsormådet har ökat kraftigt under efterkrigstiden och därmed har har kvaliteten av djuphöljornas bottensediment blivit sämre. Obekanta är inte heller de problem som har att göra med regleringen av sjöarna och med kraftverken längs ån.

Esse å fonden grundades år 1993 för att befrämja vattenvården på tillrinningsområdet. Fonden utvidgade sitt verksamhetsområde år 2010 så att det nu täcker alla de åars tillrinningsområden som rinner ut i Larsmo-Öjasjön. Fondens ändamål är att påbörja projekt som gynnar Esse ås vattendrag och att enligt behov delta i finansieringen av dem

Medlemmar i fonden är alla kommuner längs ådalen: 
Alajärvi, Vindala, Lappajärvi, Evijärvi, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Soini kommun deltar i fondens verksamhet med en årlig donation.

De nuvarande medlemmarnas årsavgifter ger fonden 15 000 € i året. Även fiskelag, industrier och andra intressenter kan samla in pengar till fonden via donationer. De kan även delta i projekt som fonden satt igång.

Ansökningarna om bidrag kan formuleras fritt. Man har inte heller satt några gränser för vilka som kan ansöka om bidrag. Ansökningarna skall vara skriftliga och de bör vara välmotiverade. De projekt som finansieras bör helst gynna hela vattendragsområdet. För det mesta är det frågan om samarbetsprojekt i vilka fondens andel oftast är mindre än en tredjedel av helhetskostnaderna.

Projekt som delfinansierats av Fonden för Esse å:

 • 2010-2012, Itäkylän viemäröinti 1-3 vaihe (10500,00 €) 
 • 2011, Lappajärvi kirja (3000,00 €) 
 • 2011, Soinin Kuninkaanpolun kunnostus (3000,00 €) 
 • 2012, Korkeakouluharjoittelija – turvetuotanto (4900,00 €) 
 • 2012, HS-maiden hallinta-jatko BEFCAS (6000,00 €) 
 • 2012, 20-vuotisseminaari Kivitipussa (2000,00 €) 
 • 2014, järven kunnostus, Rekijärvis förskönande rf. (8000,00 €) 
 • 2015, Tervareitin opasteet (2250,00 €) 
 • 2015, Freshabit Life-hanke (25000,00 €) 
 • 2016, Rädda Långssjön- kunnostusavustus (2250,00 €) 
 • 2016, Evijärven kunnostus, hanketyöntekijä (10000,00 €) 
 • 2016, Länsirannan kyläyhidstys, Lappajärvi (2472,00 €) 
 • 2017, Saalistietojen käsittely, Loudonjärvi NSF (1500,00 €) 
 • 2017, Kosteikon rakentaminen, Alajärvi Hoisko (6075,00 €) 
 • 2017, Evijärven kunnostushanke KOHO-jatko (10000,00 €) 
 • 2018, Järviseudun monimuotoiset kosteikot (15000,00 €) 
 • 2018, Järven kunnostus, Rekijärvis förskönande rf. (10000,00 €) 
 • 2019, Vuorenmaa alue (3000,00 €) 
 • 2019, Ojajärven raivausnouttaus ja kosteikon rakentaminen (5000,00 €) 
 • 2019, VETO-hanke (8000,00 €) 
 • 2019, Krunnupyyjoen suun kanavan parantamishankkeeseen,Skärgårdsrådet (2000,00 €) 
 • 2019, luontopolun toteuttamiseksi ja vesikasvillisuuden poistamiseksi, Heimsjön bevarande rf. (5000,00 €) 
 • 2019, Storfjärdenin kunnostus, Lepplax-Norrby samfällda område (2202,00 €) 
 • Rekijärvis förskönande, järven kunnostus, uusi hanke (5000,00 €) 
 • 2020, Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle, Över- och nederlappfors fiskelag (3000,00 €) 
 • 2021, Alajärven Pirkkalalahden kunnostus (10000,00 €) 
 • 2021, Kruunupyyjoen suun ruoppaus (8740,00 €) 
 • 2021, Hietojaladen kunnostus (10000,00 €) 
 • 2022, Rekijärvis förskönande, järven kunnostus, uusi hanke (1240,00 €)