Den nyaste Aquarius-tidningen har publicerats

Den nyaste Aquarius (2022-2023) är nu publicerad och kan laddas ner  här

Aquarius är Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland r.f:s nyhetsbrev. Österbottens vatten och miljö rf. är med och skriver artiklar i det.

Aquarius 2022-2023 kansi
You are currently viewing Den nyaste Aquarius-tidningen har publicerats