PVY:n syyskokous / ÖVM:s höstmöte 24.11.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 24.11.2022 Kokkolassa. Lisätietoja löytyy sivulta pvy.fi/syyskokous-2022/

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls den 24 november 2022 i Karleby. Mer information finns på sidan pvy.fi/sv/hostmote-2022-2/

You are currently viewing PVY:n syyskokous / ÖVM:s höstmöte 24.11.2022