Årsmötens föredrag och projektöverblick

Höstmöte 24.11.2022

Projektledare, DI Timo Hongell, Karleby universitetscenter Chydenius: 
YMPYRÄ-hanke eli Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä

Projektkoordinator Satu Järvenpää: Vettigt vattenskydd -projektet (Viisasta vesiensuojelua -hanke)

Verksamhetsledare Heli Jutila:
Vatten- och miljöskydd från projekt till observationer (Vesien‐ ja ympäristönsuojelua) hankkeista tarkkailuihin
Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk (Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto)

Vårmöte 28.4.2022

Anssi Orrenmaa: Presentation av boken Tekojärvi Suomi 

Johan Asplund, Saaristoneuvosto/ Skärgårdsrådet:
Presentation av Skärgårdsrådet (presentation i pdf)

Höstmöte 24.11.2021

NTM-centralen i Södra Österbotten: Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

Vårmöte 27.4.2021

Verksamhetsledare Heli Jutila: Österbottens vatten och miljö rf Årsberättelse 2020/ Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimintakertomus 2020