Centralförbundet för Finlands vattenvård publicerade ett ställningstagande gällande hänsynstagande till vattenvård inom jordbruket

Klimatförändringarna har ökat mängden fasta ämnen och näringsämnen i form av diffusa belastningar som skapar utmaningar även för jordbruket. Genom att förbättra jordens bördighet och andra övergripande medel är det…

Fortsätt läsaCentralförbundet för Finlands vattenvård publicerade ett ställningstagande gällande hänsynstagande till vattenvård inom jordbruket