Calendar of Events

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Yhteistyöllä rannikkovedet kuntoon – Seminaari Vaasassa 5.2.2024. / Tillsammans för bättre kustvatten – Seminarium i Vasa 5.2.2024.

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

VETO2-hankkeen ja Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkoston vesistöilta Pietarsaaressa / VETO2-projektets och Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverks vattenkväll i Jakobstad

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,