Vahva tahtotila kalatien saamiseksi Ähtävänjoen vesistöön

Yli 20 Ähtävänjoen luonnonmukaisen kalatien toteuttamista edistävän toimijan kokouksessa Pietarsaaressa hahmoteltiin tulevaa maanantaina 28.8.2023. Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset olivat vastanneet lausunnollaan osakas- ja kalastuskuntien, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n, SLL Pohjanmaan piirin ja muiden toimijoiden tekemään kalatiealoitteeseen saada luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle.

Kansanedustaja Peter Östman puhui Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n järjestämässä Ähtävänjoen kalatiekokouksessa. Hän totesi, että hanke on koko seudun intressissä. Hän nosti esiin, että kotimaisesta ruokakalasta on pulaa. Hallitusohjelmassa kalatalouden rahat pidetään entisellään. Hän totesi myös, että vanhojen nk. nollalaitosten lupiin liittyen vesilakia uudistetaan.

Kokouksessa olivat edustettuina myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Oy Herrfors Ab, Pedersören ja Evijärven kunnat ja Pietarsaaren kaupunki. Tahtotila kalatien saamiseksi Ähtävänjoelle on suuri. Monipuolinen keskustelu jatkui noin parin tunnin ajan. Monissa puheenvuoroissa painotettiin erittäin uhanalaisen raakun merkitystä. Ähtävänjokeen on noussut vielä 1900-luvun alussa vaelluslohta, -siikaa, -harjusta ja taimenta.

Ähtävänjoen luontainen vaelluskala- ja muu kalakanta on ollut monimuotoinen, mutta nykyisin niin kalojen kuin muidenkin eliöiden nousu on estynyt. On tärkeää, että kalan ja muidenkin vesieliöiden liikkuminen uomassa molempiin suuntiin on mahdollista. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin koskien luonnon monimuotoisuutta ja luontokadon hillintää. Myös vesienhoidon tavoitteet velvoittavat.

Ähtävänjoen yhdeksästä voimaloista yhdelläkään ei ole kalatietä. Kolmesta säännöstelypadosta yhdellä ei ole kalatietä.

Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -hankkeessa laadittiin suunnitelmat kalateiden toteuttamiseksi kaikkiin reitin patoihin. Voimayhtiöt ovat myös luvanneet 0,5 m3/s vettä kalatiehen. Kalateiden saaminen alimpiin patoihin on kiireellisintä. Toisaalta Lappajärven yläpuolella on vielä paikallisia vaelluskalakantoja.

Lisätietoja antavat
Heli Jutila, heli.jutila(at)pvy.fi; puh. 0400 924 848
Maila Hägglund, maila.hagglund(at)pp.inet.fi; puh. 040 543 1289
Kai Saviaro, kai.saviaro(at)multi.fi; puh. 0400 293 949

You are currently viewing Vahva tahtotila kalatien saamiseksi Ähtävänjoen vesistöön
Näkymä Björkforsin ohijuoksutusuomalta Saloön länsipuolella 28.5.2021. / Vy över Björkfors översvämningskanal, väster om Saloön 28.05.2021. Kuva/ foto: Heli Jutila.