Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan kuntien suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailu 2024–2027

Julkaistu 13.9.2023, päivitetty 29.9.2023

Keski-Pohjanmaan kuntien suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailutyöryhmä on valtuuttanut Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n pyytämään tarjoukset Keski-Pohjanmaan kuntien suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailusta jaksolla 2024–2027. Tarjouspyyntö sekä sen liitteet on ladattavissa alla olevien linkkien kautta. 

Tarjouspyynnöstä ja tarkkailuohjelmasta on ollut mahdollista esittää kysymyksiä sähköpostitse 27.9.2023 asti. Alla kysymysten ja kommenttien perusteella annetut vastaukset. Vastaukset tulee ottaa huomioon tarjouksia laadittaessa.

Vertailukokeisiin osallistumisesta esitettiin kysymys: Onko tarpeen esittää suunnitelma osallistumisesta vertailukokeisiin aina vuoteen 2027 saakka vai riittääkö, että esitetään ns. yleissuunnitelma osallistumisesta vertailukokeisiin? Vastaus: Riittää, että esitetään yleissuunnitelma osallistumisesta vertailukokeisiin.

Tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten perusteella olemme päivittäneet tarjouspyynnön Liitteen 3.2, johon oli vahingossa tullut analyyseille väärät mittayksiköt ja määritysrajasuositukset. Tarjous on annettava päivitetylle liitteelle.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 13.10.2023 kello 14.00 sähköpostiosoitteeseen info(at)pvy.fi.

Tarjouspyyntö (vain tekstiosa) / Tarjouspyyntö liitteineen (pdf) korjattu 27.9.2023
Liite 1. Tarjouslomake
Liitteet 2 ja 3. Hintalomakkeet (Excel) korjattu 27.9.2023
Liite 4. Tarkkailuohjelma (päivitetty kilpailutukseen)
Liite 5. Vuoden 2021 raportti

Tehtäväksi saaneena,
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry