Tarjouspyyntö: Pietarsaaren ja Kokkolan meriluontokartoitus

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry pyytää tarjouksia Pietarsaaren ja Kokkolan edustan meriluontokartoituksista alla olevan linkin kautta ladattavissa olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työ liittyy yhdistyksen hallinnoimaan Vesiensuojelun tehostamisohjelman Vedet kuntoon ja tutuiksi eli VETO2 -hankkeeseen.

Tarjouspyyntö: Pietarsaaren ja Kokkolan edustan meriluontokartoitus (3.2.2023)
Liite 1. Tarjouslomake
Liite 2. Hintatiedot
Liite 3. Meritutkimuskohteet

Mahdolliset tarjouspyyntöä tai tarkkailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään s‐postilla osoitteeseen heli.jutila(at)pvy.fi viimeistään 15.2.2023. Kysymysviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava ”Kysymykset tarjouskilpailuun, Pietarsaaren ja Kokkolan edustan meriluontokartoitus”. Esitettyihin kysymyksiin vastataan yhteisesti 17.2.2023. Vastauskoosteen lähettämistä varten pyydetään kaikkia, jotka haluavat osallistua tarjouskilpailuun, ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite viimeistään 15.2.2023 em. s-postiosoitteeseen. Vastaukset tulee ottaa huomioon tarjouksia laadittaessa.

Tarjous tulee jättää viimeistään 28.2.2023 kello 14.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen heli.jutila(at)pvy.fi.