Tarjouspyyntö: Luodon-Öjanjärven linnustoselvitys vuonna 2025

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry pyytää Luodon-Öjanjärven yhteistarkkailun osapuolien toimeksiannosta tarjouksia Luodon-Öjanjärven linnustoselvityksestä vuonna 2025. Tarjouspyyntö sekä sen liitteet on ladattavissa alla olevien linkkien kautta.

Mahdolliset tarjouspyyntöä tai tarkkailuohjelmaa koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostitse viimeistään 15.4.2024 osoitteeseen info(at)pvy.fi. Kysymyksiin vastataan keskitetysti kaikille yhtä aikaa viimeistään 22.4.2024. Vastauskoosteen lähettämistä varten pyydetään kaikkia, jotka haluavat osallistua tarjouskilpailuun, ilmoittamaan yhteyshenkilönsä sähköpostiosoite viimeistään 15.4.2024 em. s-postiosoitteeseen. Vastaukset tulee huomioida tarjousta laadittaessa.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 13.5.2024 kello 14.00 sähköpostiosoitteeseen: info(at)pvy.fi.

Tarjouspyyntö (tekstiosa)
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Tarkkailuohjelma

Aiemmat linnustoselvitykset

You are currently viewing Tarjouspyyntö: Luodon-Öjanjärven linnustoselvitys vuonna 2025