Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto julkaisi kannanoton vesiensuojelun huomioimisesta maanviljelyssä

Ilmastonmuutos on lisännyt hajakuormituksena tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrää ja luo haasteita myös maanviljelylle. Maaperän kasvukunnon parantamisella ja muilla kokonaisvaltaisilla keinoilla voidaan pyrkiä pitämään arvokas maa-aines ja ravinteet pelloilla, mikä edistää sekä maanviljelyä että vesiensuojelua.

Suomen vesiensuojelun keskusliitto ry on julkaissut kannanoton vesiensuojelun huomioimisesta maanviljelyssä. Lue, kuinka ongelmaa tulisi liiton mielestä lähteä ratkomaan: https://vesiensuojelu.fi/…/liitto-julkaisi-kannanoton…/

You are currently viewing Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto julkaisi kannanoton vesiensuojelun huomioimisesta maanviljelyssä