Tarjouspyyntö luonnon- ja jätevesinäytteiden analysoinnista vuosina 2023–2026

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry pyytää tarjouksia vesinäytteiden satunnaisista analysoinneista jaksolla 2022–2026 alla olevan linkin kautta ladattavissa olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö vesianalyysit 2023-2026
Liite 1. Tarjouslomake
Liite 2. Analyysihinnat

Tarjouspyynnöstä ei ole esitetty kysymyksiä määräaikaan 5.12.2022 mennessä. 

Tarjous tulee jättää viimeistään 18.12.2022 sähköpostiosoitteeseen: pohjanmaa(at)vesiensuojelu.fi.

You are currently viewing Tarjouspyyntö luonnon- ja jätevesinäytteiden analysoinnista vuosina 2023–2026