En stark vilja att få till stånd en fiskväg i Esse ås vattendrag

Vid ett möte i Jakobstad med mer än 20 deltagande aktörer måndagen den 28 augusti 2023 påtalades det snara behovet av en naturenlig fiskväg i Esse å och skisserades den…

Läs mer om artikeln En stark vilja att få till stånd en fiskväg i Esse ås vattendrag
Näkymä Björkforsin ohijuoksutusuomalta Saloön länsipuolella 28.5.2021. / Vy över Björkfors översvämningskanal, väster om Saloön 28.05.2021. Kuva/ foto: Heli Jutila.
Fortsätt läsaEn stark vilja att få till stånd en fiskväg i Esse ås vattendrag