Kontakter

Österbottens vatten och miljö rf
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad
info[a]pvy.fi
 
   Verksamhetsledare
Heli Jutila
tel: 0400 924 848
heli.jutila[a]pvy.fi
 Miljöexpert
Pia Vesisenaho
tel: 044 744 4848
pia.vesisenaho[a]pvy.fi
 Vattendragsexpert
Marjut Mykrä
tel: 044 291 1047
marjut.mykra[a]pvy.fi
 Projektkoordinator
Satu Järvenpää
tel: 044 777 8839
satu.jarvenpaa[a]pvy.fi
 Miljökoordinator
Anna Sundelin
tel: 044 766 6129
anna.sundelin[a]pvy.fi Anträffbar må och fre

Kontaktformulär