Tarjouspyyntö: Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjokien yhteistarkkailu vuosille 2024–2027 (optio 2028)

Julkaistu 9.11.2023, päivitetty 21.11.2023

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry pyytää  yhteistarkkailutyöryhmän toimeksiannosta tarjouksia Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjoen yhteistarkkailusta vuosille 2024–2027 (optio 2028). Tarjouspyyntö sekä sen liitteet ovat ladattavissa alla olevien linkkien kautta.

Vastaukset tarjouspyyntöä tai tarkkailuohjelmaa koskeviin, määräajassa toimitettuihin, kysymyksiin on esitetty alla olevassa vastauskoosteessa. Tarjousta laadittaessa tulee huomioida annetut vastaukset ja käyttää päivitettyjä tarjousdokumentteja, jotka n linkitetty alle.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 30.11.2023 kello 14.00 sähköpostiosoitteeseen info(at)pvy.fi.

Vastauskooste
Tarjouspyyntö
Liite 1. Tarjouslomake (word)
Liite 2.1 Hintalomake (excel)
Liite 2.2 Turvetuotannon tarkkailut (excel)
Liite 3. Analyysitaulukot (excel, 3 sivua)
Liite 4. Tarkkailuohjelma (pdf)

You are currently viewing Tarjouspyyntö: Ähtävän-, Kruunupyyn-  ja Purmonjokien yhteistarkkailu vuosille 2024–2027 (optio 2028)
oznorMB